ENERGETYKA (PRĄD i GAZ) - KLIENCI SAMORZĄDOWI

Uwaga, ta podstrona dotyczy wyłącznie zagadnień dotyczących dostaw prądu i gazu. Inne nasze usługi dotyczące branży grzewczej, choć również należące do branży energetycznej, wyodrębniliśmy do osobnej podstrony, dostępnej tutaj.
 
Usługi branży energetycznej dla klientów samorządowych oferujemy w różnych wariantach, jako : 
 
  • jednorazowe wykonanie analizy (audytu kosztowo-energetycznego) oraz zaproponowanie kierunków dalszych działań obniżających opłaty za zużytą energię,
  • usługa organizacji przetargu (również - wybranych elementów takiego postępowania)
  • organizacja grupy zakupowej (po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj ),
  • działania powodujące obniżenie części dystrybucyjnej rachunków, takie jak racjonalizacja wielkości mocy umownej, likwidacja opłat karnych za moc bierną itp.
  • audyt oświetlenia drogowego (obecnie - 2023 - nie prowadzimy audytów oświetlenia wewnętrznego),
  • wyłącznie dla podmiotów samorządowych - pełnienie funkcji energetyka gminnego i/lub ekodoradcy (ewentualnie podmiotu, który wspomaga ich w rozwiązaniu konkretnej sprawy). Szczegóły dostępne poniżej.

rozwiń szczegóły

 

Mówiąc o funkcji energetyka gminnego, mamy na myśli osobę, która w razie potrzeby np. przeanalizuje wątpliwy rachunek, napisze reklamację lub po prostu udzieli teleporady w zakresie obsługiwanej branży. Sugerujemy, żeby usługa taka nie obejmowała jedynie następujących elementów :

 - rozwiązywania doraźnych spraw lokalnych, typu uszkodzenie oświetlenia drogowego,
 - stałego ewidencjonowania wpływów i rachunków za energię.
 
W tym pierwszym przypadku bylibyśmy tylko zbędnym pośrednikiem, a co do drugiej kwestii - nie kwestionujemy potrzeby prowadzenia takich działań, ale wymagałoby to stałego skanowania i przesyłania nam rachunków za energię. Zamiast tego proponujemy przeprowadzenie znacznie bardziej efektywnej jednorazowej usługi szkolenia pracownika/ów urzędu z umiejętności "czytania" (rozumienia) i ewidencjonowania rachunków, a także identyfikacji potencjalnych nieprawidłowości - patrz tutaj, punkt 2 . Taka osoba może nam zgłaszać do rozwiązania jedynie sporne problemy.
 
Usługa może (nie musi) również obejmować stałe lub okresowe przeprowadzanie przetargów na dane dostawy lub usługi. Może być realizowana zarówno w systemie doraźnym (rozliczenie od ilości wykonanej pracy) jak i abonamentowym.
 
Funkcja ekodoradcy obejmuje nieco inne uwarunkowania, dotyczy głównie zagadnień grzewczych, których dotyczy inna podstrona. Tak czy inaczej na razie nie jesteśmy przygotowani do przejmowania pełnego zakresu tych obowiązków - w szczególności nie dysponujemy specjalistą do spraw uzyskiwania i rozliczania dofinansowań w tym zakresie. Możemy jednak współpracować z gminami, które takich specjalistów posiadają, uzupełniając ich kompetencje o naszą specjalistyczną wiedzę branżową.
 
Po więcej szczegółów dotyczących proponowanych zasad współpracy zapraszamy tutaj. Są tam umieszczone ogólne zasady i potencjalne zakresy współpracy, do wyboru. Mogą one stanowić załącznik do przyszłej umowy, sformułowanej zgodnie z oczekiwaniami, albo zawarte tam zapisy mogą zostać do niej przeniesione.

 

Nasze działania prowadzimy na terenie całego kraju.

rozwiń szczegóły
Należy jednak zaznaczyć, że jeśli chodzi o gaz dostarczany przewodowo, działania wymienione powyżej przeprowadzamy wyłącznie dla gazu ziemnego wysokometanowego. W części kraju (głównie Wielkopolska i Lubuskie) występuje również gaz tzw. zaazotowany, dla którego rynek - z przyczyn technicznych - nie może być w pełni konkurencyjny.
 
 
Zapisy dotyczące warunków usługi nie są jednolite, gdyż zakres współpracy może być różny. Czasem celowe może być nawiązanie jej dopiero po dokonaniu wstępnej analizy. W takim przypadku sugerujemy zwykle podpisanie zlecenia na jej wykonanie (prosimy o wybór i pobranie właściwego spośród załączników, dostępnych na dole tej strony).

rozwiń szczegóły
 Należy podkreślić, że najczęściej, jeśli nie będzie możliwe uzyskanie oszczędności lub będą one niewielkie, podpisanie zlecenia - poza pokryciem kosztów dojazdu - nie wiąże się z żadnymi płatnościami. Zlecenie określa jedynie ogólne warunki i możliwości przyszłej współpracy, na którą zarówno my, jak i Wy decydujecie się dopiero wtedy, gdy okaże się, że będzie szansa uzyskania wymiernych efektów, np. finansowych. Dopiero wtedy przedstawiamy dalsze dokumenty, dotyczące jedynie usług, których przeprowadzenie okaże się celowe. 
 
Oczywiście jeśli macie Państwo świadomość zakresu oczekiwanych od nas działań i wyrazicie takie życzenie, wzory umów precyzujące konkretny zakres przyszłych usług mogą Wam zostać przedstawione wcześniej. Jeśli chcieliby Państwo poznać je już teraz, lub zamieszczone tu informacje nie okazały się wystarczające, prosimy o kontakt, najlepiej za pośrednictwem formularza.

rozwiń szczegóły
Możecie Państwo w ten sposób również zamówić prezentację, obrazującą bieżącą sytuację na rynku energetycznym. Niestety, z uwagi na stwierdzone przypadki posługiwania się nią przez nie uprawnione inne podmioty, zostaliśmy zmuszeni do usunięcia jej z naszej strony. Pokaże ona dokładniej również nasze możliwości w tej branży.


 Zapraszamy!