OGRZEWANIE - KLIENCI SAMORZĄDOWI

Nasze działania w tej branży zostały opisane w zakładce dla klientów biznesowych. W tym obszarze występuje jednak jeszcze sporo zagadnień i problemów, charakterystycznych dla samorządów. Nasze możliwości pomocy w tym zakresie to :

 • współpraca przy analizie potrzeb i możliwości w fazie projektowania nowych obiektów

rozwiń szczegóły

Do 2026 roku wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej mają stać się zeroemisyjne :

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20230310IPR77228/poslowie-popieraja-plany-neutralnosci-klimatycznej-budownictwa-do-2050-roku

Oznacza to, że praktycznie wszelkie nowo rozpoczynane budowy, a także przetargi na projekty w formule "zaprojektuj i wybuduj" powinny uwzględniać te wytyczne. Tradycyjne biura projektowe mogą nie mieć specjalistów w tym zakresie, dlatego chętnie nawiązujemy współpracę - w razie potrzeby bezpośrednio z tymi biurami, choć bardziej celowa wydaje się współpraca już na etapie założeń, a więc równie chętnie współpracujemy z Inwestorem.

 • wykonanie analizy (audytu) kosztów ogrzewania obiektu i spodziewanych efektów dalszych działań, w razie potrzeby poszerzonej o uzyskanie konkretnych ofert umożliwiających faktyczne uzyskanie tych oszczędności,
 • sformułowanie przedmiaru robót i zapytania cenowego dla wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji itp.
 • w przypadkach wymagających stosowania Prawa Zamówień Publicznych, pomoc w organizacji przetargu na dostawy żródeł ciepła lub pomoc dotyczącą jego części branżowej rozwiń szczegóły
  Ta usługa jest oferowana w różnych formatach, w zależności od oczekiwanego zakresu współpracy. Praktycznie, nie jest to jedna usługa, lecz cały zestaw usług, z których zleceniodawca wybiera ten zakres, którego potrzebuje.
 • NOWOŚĆ ! Całkowicie nowatorska na rynku usługa - szkolenie pracowników samorządowych z zakresu pomp ciepła. Po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj . 
 • jeśli instytucja samorządowa chce zorganizować działania na rzecz mniejszych odbiorców, np. własnych mieszkańców, polecamy usługę audytu ich budynków. W tym przypadku, aby uzyskać najbardziej interesujące efekty, doradzamy powiązanie tych działań z organizacją grupy zakupowej. rozwiń szczegóły
   Uwaga - usługa wymieniona w tym podpunkcie nie jest tożsama z wykonywaniem audytów na rzecz odbiorców indywidualnych. Takich usług nie prowadzimy inaczej, niż tylko za pośrednictewem i przy współpracy Urzędu Gminy lub innej jednostki o podobnym charakterze (Związku Międzygminnego, klastra energetycznego itp.) 
 • w przypadku szczególnie dużego zainteresowania mieszkańców na danym obszarze, możemy nauczyć odpowiednie osoby (np. energetyków gminnych) samodzielnego wykonywania audytów, a także umożliwić zakup lub zdalne korzystanie z narzędzi, które do tego służą.
 

Zapraszamy!