OGRZEWANIE - KLIENCI SAMORZĄDOWI

Uwaga, ta podstrona dotyczy wyłącznie zagadnień dotyczących ogrzewania i chłodnictwa. Inne nasze usługi branży energetycznej, dotyczące dostaw prądu i gazu, wyodrębniliśmy do osobnej podstrony, dostępnej tutaj.

Oprócz działań w branży grzewczej opisanych w zakładce dla klientów biznesowych, w tym obszarze występuje jeszcze sporo zagadnień i problemów, charakterystycznych dla samorządów. Nasze możliwości pomocy w tym zakresie to :

 • współpraca przy analizie potrzeb i możliwości w fazie projektowania nowych obiektówrozwiń szczegóły
  Do 2026 roku wszystkie nowe budynki użyteczności publicznej mają stać się zeroemisyjne : https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20230310IPR77228/poslowie-popieraja-plany-neutralnosci-klimatycznej-budownictwa-do-2050-roku . Oznacza to, że praktycznie wszelkie nowo rozpoczynane budowy, a także przetargi na projekty w formule "zaprojektuj i wybuduj" powinny uwzględniać te wytyczne. Nawet tradycyjne biura projektowe mogą nie mieć specjalistów w tym zakresie, dlatego chętnie nawiązujemy z nimi współpracę - w razie potrzeby bezpośrednio z tymi biurami, choć bardziej celowa wydaje się współpraca już na etapie założeń, a więc chętniej współpracujemy z podmiotami samorządowymi jako przyszłym Inwestorem. Najczęściej opracowujemy (lub współtworzymy) Programy Funkcjonalno - Użytkowe dla takich inwestycji.
 • wykonanie analizy (audytu) kosztów ogrzewania obiektu i spodziewanych efektów dalszych działań, w razie potrzeby poszerzonej o uzyskanie konkretnych ofert umożliwiających faktyczne uzyskanie tych oszczędności,
 • sformułowanie projektu, przedmiaru robót i zapytania cenowego dla wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji itp.
 • pomoc w organizacji przetargu na dostawy żródeł ciepła lub pomoc dotyczącą jedynie jego części branżowej rozwiń szczegóły
  Ta usługa jest oferowana w różnych formatach, w zależności od oczekiwanego zakresu współpracy. Praktycznie, nie jest to jedna usługa, lecz cały zestaw usług, z których zleceniodawca wybiera ten zakres, którego potrzebuje.
 • pełnienie funkcji gminnego ekodoradcy: uważamy, że taka osoba powinna być zatrudniona w każdej gminie, a dostępność ekodoradców powinna być jak największa: dlatego usługa jest oferowana wyłącznie dla tych urzędów, których na utworzenie takiego stanowiska nie stać lub gdy nie można znależć odpowiednich fachowców w pobliżu. rozwiń szczegóły
  Jednak na razie nie jesteśmy przygotowani do przejmowania pełnego zakresu obowiązków ekodoradcy - w szczególności nie dysponujemy specjalistą do spraw uzyskiwania i rozliczania dofinansowań w tym zakresie. Możemy jednak współpracować z gminami, które takich specjalistów posiadają, uzupełniając ich kompetencje o naszą specjalistyczną wiedzę branżową. Usługę ekodoradcy proponujemy często łącznie z usługą energetyka gminnego, którego zakres działań jest nieco inny, dotyczy głównie zagadnień - prądu i gazu, których dotyczy inna podstrona. Po więcej szczegółów dotyczących proponowanych zasad współpracy zapraszamy tutaj. Są tam umieszczone ogólne zasady i potencjalne zakresy współpracy, zarówno dla funkcji energetyka gminnego, jak i ekodoradcy - do wyboru. Mogą one stanowić załącznik do przyszłej umowy, sformułowanej zgodnie z oczekiwaniami, albo zawarte tam zapisy mogą zostać do niej przeniesione. 
 • NOWOŚĆ ! Całkowicie nowatorska na rynku usługa - szkolenie pracowników samorządowych z zakresu pomp ciepła. Po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj . 
 • jeśli instytucja samorządowa chce zorganizować działania na rzecz mniejszych odbiorców, np. własnych mieszkańców, polecamy usługę audytu ich budynków. W tym przypadku, aby uzyskać najbardziej interesujące efekty, doradzamy powiązanie tych działań z organizacją grupy zakupowej. rozwiń szczegóły
   Uwaga - usługa wymieniona w tym podpunkcie nie jest tożsama z wykonywaniem audytów na rzecz odbiorców indywidualnych. Takich usług nie prowadzimy inaczej, niż tylko za pośrednictwem i przy współpracy Urzędu Gminy lub innej jednostki o podobnym charakterze (Związku Międzygminnego, klastra energetycznego itp.) 
 • w przypadku szczególnie dużego zainteresowania mieszkańców na danym obszarze, możemy nauczyć odpowiednie osoby (np. energetyków gminnych) samodzielnego wykonywania audytów, a także umożliwić zakup lub zdalne korzystanie z narzędzi, które do tego służą.
 

Zapraszamy!