Telekomunikacja

Obniżamy konieczne wydatki w zakresie telefonii dzięki porównaniu ofert wszystkich operatorów telekomunikacyjnych. Możemy również zaproponować indywidualnie dobierane, optymalne rozwiązania, zarówno dla biznesu jak i dla klientów indywidualnych.

Dowiedz się więcej

 

Energetyka

Energia elektryczna jest już towarem, jak każdy inny. Nikt nie musi, kupując ją, korzystać z usług dotychczasowego lokalnego monopolisty.

Podejmując współpracę z nami możecie Wasze rachunki obniżyć lub choćby zminimalizować skutki ogłoszonej lub planowanej podwyżki. Naszą ofertę kierujemy do samorządów, biznesu i klientów indywidualnych

Wybierz i kliknij : Licytacje dostaw energii elektrycznej dla biznesu

Dowiedz się więcej

 

Ubezpieczenia

W ramach zmniejszania wszelkich ponoszonych przez naszych klientów kosztów jednym z elementów naszych działań było również ograniczenie kosztów ubezpieczeń. W szczególności dotyczyło to sytuacji, gdy ubezpieczenia te są obowiązkowe, ale nie wyłącznie.

Obecnie firma nie prowadzi żadnych własnych działań w tym zakresie, ograniczając się do promowania działań podejmowanych przez inne podmioty.

Dowiedz się więcej

 

Energetyka (gaz)

Jako jeden z najpóźniej "otwartych" rynków, wreszcie pojawiła się również możliwość obniżania kosztów gazu. Oczywiście, niemal natychmiast stało się to jednym z elementów naszych działań dla dobra klientów.

Szczegółowe zasady świadczenia usług zależą od typu klienta (indywidualny czy biznesowy).

Dowiedz się więcej