SZKOLENIA

Dysponując stosowną, specjalistyczną wiedzą branżową na wniosek zainteresowanych podmiotów możemy zorganizować szkolenie, na którym potrafimy się tą wiedzą podzielić. Szkolenia te są szczególnie użyteczne dla administracji publicznej i instytucji budżetowych. Adresatem oferty przeprowadzenia takich szkoleń są zorganizowane grupy podmiotów, np. konwenty, związki i porozumienia międzygminne, grupy zakupowe szpitali itp.

Tematyka proponowanych szkoleń jest każdorazowo dobierana do zgłoszonych potrzeb. Kładziemy nacisk na działania praktyczne, umożliwiające łatwe uzyskiwanie zapowiadanych efektów.

1. "Jak kontrolować rachunki za energię po zmianie dostawcy ?" [NOWOŚĆ listopad 2018]

Szkolenie obejmuje przekazanie praktycznych umiejętności "czytania" rachunków za energię elektryczną, w szczególności po przeprowadzeniu prawidłowego przetargu (rozdzieleniu umów kompleksowych) oraz omówienie zagadnień związanych z kontrolą prawidłowości dokonywanych rozliczeń z dostawcą i dystrybutorem energii. Pełna agenda takiego szkolenia jest do pobrania w załączniku na dole strony. Dla ułatwienia, ma ona od razu formę przyszłej umowy. 

Realizujemy szkolenie jako jednodniowe, najchętniej dla zorganizowanych grup osób odpowiedzialnych za rozliczenia energii. Oznacza to, że szkolenia, choć mają już określony program, nie mają wcześniej ustalonej daty, a jest ona ustalana po otrzymaniu informacji o zainteresowaniu. 

Szkolenia takie realizujemy jako sesje zewnętrzne, realizowane przez nas w siedzibie zamawiającego usługę, przy jego współpracy organizacyjnej.

 

Inne możliwe tematy szkoleń dla administracji publicznej :

2. "Zamówienia Publiczne w dziedzinie telekomunikacji".

Realizujemy je jako szkolenie jednodniowe, najchętniej dla zorganizowanych grup profesjonalistów, np. grupy osób z obszaru pojedynczego powiatu.

Oprócz tego proponujemy następujące szkolenie dla firm

3. "Outsourcing jako wymierny sposób oszczędzania, zwiększania zysku i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej".

Prosimy o skontaktowanie się celem otrzymania szczegółowej agendy, zawierającej zestawienie omawianych w ramach szkolenia zagadnień.
 
W przypadku stwierdzenia u siebie zapotrzebowania na tego typu szkolenie, prosimy o kontakt z centralą firmy. Postaramy się w możliwie najkrótszym czasie je dla Państwa zorganizować.

 

Jako odmianę szkoleń można traktować również proponowane przez nas tzw. szkolenia interwencyjne, czyli przeprowadzane przez nas w przypadku stwierdzenia poważnego błędu w już ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Intencją takiego szkolenia jest szybkie (najlepiej jeszcze przed terminem składania ofert) wyeliminowanie popełnionego błędu, aby organizujący postępowanie podmiot mógł to postępowanie "naprawić". Zwykle sugerujemy, żeby w takiej sytuacji prowadzone postępowanie odwołać, a następnie ponownie ogłosić w poprawny sposób, gwarantujący zapewnienie realnej konkurencji : jeśli jednak zarówno charakter popełnionego błędu, jak i pozostały okres przewidziany na składanie ofert to umożliwia, proponujemy również wariant polegający na modyfikacji już prowadzonego postępowania. Co istotne, szkolenie takie nie jest czysto teoretyczne, ale wręcz przeciwnie - jest prowadzone na bazie tego błędnego postępowania, co umożliwia późniejsze samodzielne poprawienie wszelkich dokumentów przez osoby szkolone. Dodatkowo zyskują one trwałe umiejętności w zakresie organizacji przyszłych postępowań. Szkolenia interwencyjne odbywają się wyłącznie z naszej inicjatywy.