SZKOLENIA

Dysponując stosowną, specjalistyczną wiedzą branżową organizujemy szkolenia, na którym potrafimy się tą wiedzą podzielić. Szkolenia te są szczególnie użyteczne dla administracji publicznej i instytucji budżetowych. Adresatem oferty przeprowadzenia takich szkoleń są zorganizowane grupy podmiotów, np. konwenty, związki i porozumienia międzygminne, klastry energetyczne, grupy zakupowe szpitali itp.

1. "Podniesienie świadomości w zakresie pomp ciepła[NOWOŚĆ - wrzesień 2023]

Tematyka proponowanych szkoleń jest każdorazowo dobierana do zgłoszonych potrzeb. Prowadząc takie szkolenie, kładziemy nacisk na działania praktyczne.

Szkolenie może być realizowane w dwóch wersjach : podstawowej - dla instytucji i samorządów oraz (wyłącznie na wniosek wyżej wymienionych) uproszczonej - dla osób bezpośrednio zainteresowanych. Szkolenie obejmuje przekazanie praktycznej wiedzy o pompach ciepła, warunkach uzyskania skuteczności ich działania, ograniczeniach technicznych oraz problematykę zamówień publicznych takich urządzeń.

Adresaci szkolenia to : przedstawiciele organów decyzyjnych, energetycy gminni, osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne. Pełna agenda takiego szkolenia jest do pobrania w załączniku na dole strony.  

rozwiń szczegóły

Realizujemy takie szkolenie jako jednodniowe, najchętniej dla zorganizowanych grup osób z danego regionu. Oznacza to, że szkolenie, choć ma już określony program, nie ma wcześniej ustalonej daty, a jest ona ustalana po otrzymaniu informacji o zainteresowaniu. 

Szkolenia takie realizujemy jako sesje zewnętrzne, realizowane przez nas w siedzibie zamawiającego usługę, przy jego współpracy organizacyjnej.

2. "Jak kontrolować rachunki za energię po zmianie dostawcy ?

Szkolenie obejmuje przekazanie praktycznych umiejętności "czytania" rachunków za energię elektryczną, w szczególności po przeprowadzeniu przetargu (rozdzieleniu umów kompleksowych) oraz omówienie zagadnień związanych z kontrolą prawidłowości dokonywanych rozliczeń z dostawcą i dystrybutorem energii. Pełna agenda takiego szkolenia jest do pobrania w załczniku na dole strony. Dla ułatwienia, ma ona od razu formę przyszłej umowy. 

rozwiń szczegóły

Realizujemy szkolenie jako jednodniowe, najchętniej dla zorganizowanych grup osób odpowiedzialnych za rozliczenia energii. Oznacza to, że szkolenia, choć mają już określony program, nie mają wcześniej ustalonej daty, a jest ona ustalana po otrzymaniu informacji o zainteresowaniu. 

Szkolenia takie realizujemy jako sesje zewnętrzne, realizowane przez nas w siedzibie zamawiającego usługę, przy jego współpracy organizacyjnej.

Inne możliwe tematy szkoleń dla administracji publicznej :

3. "Zamówienia Publiczne w dziedzinie telekomunikacji".

Realizujemy je jako szkolenie jednodniowe, najchętniej dla zorganizowanych grup profesjonalistów, np. grupy osób z obszaru pojedynczego powiatu.

Jako odmianę szkoleń można traktować również proponowane przez nas tzw. szkolenia interwencyjne, czyli przeprowadzane przez nas w przypadku stwierdzenia poważnego błędu w już ogłoszonym postępowaniu przetargowym. Intencją takiego szkolenia jest szybkie (najlepiej jeszcze przed terminem składania ofert) wyeliminowanie popełnionego błędu, aby organizujący postępowanie podmiot mógł to postępowanie "naprawić". Zwykle sugerujemy, żeby w takiej sytuacji prowadzone postępowanie odwołać, a następnie ponownie ogłosić w poprawny sposób, gwarantujący zapewnienie realnej konkurencji : jeśli jednak zarówno charakter popełnionego błędu, jak i pozostały okres przewidziany na składanie ofert to umożliwia, proponujemy również wariant polegający na modyfikacji już prowadzonego postępowania. Co istotne, szkolenie takie nie jest czysto teoretyczne, ale wręcz przeciwnie - jest prowadzone na bazie tego błędnego postępowania, co umożliwia późniejsze samodzielne poprawienie wszelkich dokumentów przez osoby szkolone. Dodatkowo zyskują one trwałe umiejętności w zakresie organizacji przyszłych postępowań tego samego typu. Szkolenia interwencyjne odbywają się wyłącznie z naszej inicjatywy.