GAZ - KLIENCI INDYWIDUALNI 

Liberalizacja rynku spowodowała już możliwość wyboru dostawcy gazu również dla odbiorców indywidualnych (po więcej szczegółów dotyczących branży odsyłamy do zakładki dotyczącej klientów biznesowych), a istniejącą sytuację na rynku można nazwać w pełni konkurencyjną. Dzieje się tak pomimo faktu, że odbiorca nie ma technicznej możliwości wyboru bezpośredniego dostawcy gazu (czyli tego podmiotu, który jest właścicielem infrastruktury doprowadzającej gaz), a więc nie ma również wpływu na tę część obowiązkowo wnoszonych na jego rzecz opłat, tzw. przesyłowych.
Jednak prawo przewiduje możliwość podpisywania umów na dostawę gazu jako kompleksowych - a więc zmieniając dostawcę, nadal będziecie płacić tylko jedną fakturę, zawierającą w sobie zarówno koszty samego zakupu gazu, jak i jego dostarczenia.
 
Różnice pomiędzy cenami u poszczególnych dostawców dla odbiorców indywidualnych nie są duże. Jeżeli jednak chcielibyście uzyskać kompletną informację na ten temat, wyślijcie nam komplet skanów faktur za ostatni rok na nasz adres mailowy, a otrzymacie drogą elektroniczną stosowne opracowanie, zawierające przeliczenie Waszego rachunku z użyciem opblikowanych stawek wszystkich dostępnych na rynku dostawców gazu, jak również instrukcjami co do procedur zmiany dostawcy. Cena za taką usługę jest niezależna od uzyskanych efektów ekonomicznych i dalszych decyzji klienta odnośnie celowości zmian, a więc zryczałtowana – wynosi ona 10% średniej miesięcznej wartości przedstawionego rachunku.
 
Opcja ta jest niedostępna dla klientów biznesowych, dla których zasady współpracy są szczegółowo regulowane warunkami zawieranej z nami umowy.

OGRZEWANIE - KLIENCI INDYWIDUALNI
 
Niestety, nasza oferta dla odbiorców indywidualnych w tym zakresie nie jest bogata. Dzieje się tak z powodu zbytniego rozdrobnienia i indywidualizacji potrzeb każdego z potencjalnych klientów. Nie lekceważymy Was, a właściwie wręcz przeciwnie : nie mogąc zapewnić w tym zakresie usługi na odpowiednio profesjonalnym poziomie, wolimy nie oferować usług, niż oferować usługi złe.
  
Nie jest jednak tak, że nie mamy dla Was żadnej propozycji. W związku z tym, że ustawa http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2014000120 nałożyła na wszystkich sprzedających i wynajmujących mieszkania lub domy obowiązek uzyskiwania i przedstawiania charakterystyk energetycznych dotyczących przedmiotu transakcji, możemy Wam pomóc w znalezieniu podmiotu, który dla Was taką usługę wykona.

Ponadto, dla odbiorców indywidualnych ciekawe moga być informacje dotyczące tzw. małej geotermii, czyli różnych rodzajów pomp ciepła, a także zagadnienia związane z rekuperacją (odzyskiem) ciepła.
 
Jeżeli chcielibyście uzyskać kompletną informację na któryś z takich tematów, wyślijcie nam konkretne zapytanie za pośrednictwem formularza. Zostanie ono przekazane do współpracujących z nami firm, wyspecjalizowanych w tych tematach.
 
Zapraszamy!