OGRZEWANIE - KLIENCI BIZNESOWI
  
Uwaga, ta podstrona dotyczy wyłącznie zagadnień dotyczących ogrzewania i chłodnictwa. Inne nasze usługi, dotyczące dostaw prądu i gazu, również należące do branży energetycznej, wyodrębniliśmy do osobnej podstrony, dostępnej tutaj.
 
Możemy pomóc w racjonalizacji kosztów związanych z ogrzewaniem. Zwykle chodzi tu o usprawnienie już posiadanych źródeł ciepła, np. poprzez modernizację już posiadanej kotłowni. Istotnym zagadnieniem bywają jednak również sytuacje, w których konieczny jest dobór urządzeń już na etapie projektowania : budynku, ciągu lub procesu technologicznego itp. 
 
Należy przy tym zaznaczyć, że wprawdzie używamy tu pojęć "ogrzewanie", "grzewcze" itp., jednak w każdym takim przypadku należy je rozumieć również jako synonim pojęć "chłodzenie", "chłodnicze" itp.
 
Celowa jest racjonalizacja samego zużycia energii, zużywanej na cele grzewcze (lub chłodnicze) ze zmniejszaniem strat wynikających z niedostatecznego zapobiegania zbędnej utracie ciepła. Niestety, nie są to działania, które da się wykonać bez poniesienia kosztów.

Celem określenia sensowności inwestycji w tym zakresie możliwe jest przeprowadzanie we współpracy z nami następujących działań :
 
  • rozpoznanie energochłonności budynków poprzez opracowanie tzw. audytu energetycznego (wykonania obliczeń określających szanse uzyskania określonego efektu),
  • dobór pomp ciepła, w razie potrzeby poszerzony o odpowiednie sformułowanie zapytania ofertowego i wskazanie miejsc, gdzie warto takie zapytanie zamieścić,
  • analiza rzeczywistych strat ciepła w budynku z wykorzystaniem kamery termowizyjnej,
  • przeanalizowanie możliwości i celowości zastosowania skojarzonego wytwarzania ciepła i chłodu w drodze wysokosprawnej kogeneracji,
  • dobór urządzeń wytwarzających ciepło i/lub chłód z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań danej firmy
rozwiń szczegóły
Audyt może obejmować również działania poprawiające sprawność przesyłu ciepła (zmniejszanie strat) w sieci wewnętrznej oraz analizę rentowności wprowadzenia zmian. Potrafimy dostosować model biznesowy współpracy zarówno do takich przypadków, w których nasz przedstawiciel pełni w firmie rolę Audytora Wewnętrznego (ISO 50001), jak i małych firm, w których pełnimy rolę jedynie podmiotu wspomagającego niektóre ich działania.
 
Możemy wspomóc również znalezienie alternatywnych źródeł ciepła (wykonanie odwiertów sprawdzających, również na potrzeby tzw. małej geotermii). Te ostatnie usługi oferujemy jednak jedynie w ograniczonym zakresie terytorialnym, z wykorzystaniem wiedzy i potencjału podmiotów z nami współpracujących.


Zapraszamy!