GAZ - KLIENCI BIZNESOWI

Na rynku gazu wreszcie również doczekaliśmy się konkurencji. Sytuacja taka zwykle oznacza obniżkę cen. I tak jak zwykle, współpraca z nami polega na generowaniu oszczędności.

Usługi w branży gazowniczej oferujemy w różnych wariantach :

  • wykonanie analizy (audytu) kosztów gazu i spodziewanych efektów dalszych działań, w razie zgłoszonej potrzeby poszerzonej o uzyskanie konkretnych ofert umożliwiających uzyskanie tych oszczędności,
  • w ramach realizacji usługi organizacji przetargu  na dostawy gazu, w szczególności w przypadkach wymagających stosowania Prawa Zamówień Publicznych,
  • NOWOŚĆ ! Całkowicie nowa metoda racjonalizacji kosztów - licytacje dostaw gazu. Tę metodę polecamy głównie dla dużych odbiorców. Po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj . 
  • dla mniejszych odbiorców polecamy usługę licytacji jak wyżej, lecz aby uzyskać interesujące efekty, wiążemy ją z organizacją grupy zakupowej.
Szczególnie istotne wydaje nam się podkreślenie, że we wszystkich działaniach zachowujemy pełną neutralność w stosunku do dostawców : nie sprzedajemy gazu i nie reprezentujemy żadnego z wytwórców ani pośredników. 

rozwiń szczegóły
Należy zaznaczyć, że jeśli chodzi o gaz dostarczany przewodowo, działania wymienione powyżej przeprowadzamy wyłącznie dla gazu ziemnego wysokometanowego. W części kraju (głównie Wielkopolska i Lubuskie) występuje również gaz tzw. zaazotowany, dla którego rynek nie jest jeszcze w pełni konkurencyjny.

Jeśli zamieszczone tu informacje nie okażą się wystarczające, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.
rozwiń szczegóły
Możecie Państwo w ten sposób również zamówić prezentację, obrazującą bieżącą sytuację na rynku energetycznym, uwzględniającą specyfikę rynku gazowego (w bieżącym stanie prawnym - czerwiec 2016 - oba rynki reguluje ta sama ustawa, Prawo Energetyczne). Niestety, z uwagi na stwierdzone przypadki posługiwania się nią przez nie uprawnione inne podmioty, zostaliśmy zmuszeni do usunięcia jej z naszej strony. Pokaże ona dokładniej również nasze możliwości w tej branży.

 
 
OGRZEWANIE - KLIENCI BIZNESOWI
  
Możemy pomóc również w racjonalizacji kosztów związanych z ogrzewaniem. Chodzi tu zarówno o znalezienie alternatywnych źródeł ciepła (również poprzez tzw. małą geotermię), jak też usprawnienie już posiadanych źródeł ciepła, np. poprzez modernizację już posiadanej kotłowni.
  
Naszym zdaniem, celowe jest powiązanie zagadnienia racjonalizacji samych kosztów zużycia energii, zużywanej na cele grzewcze np. poprzez dostawy gazu, ze zmniejszaniem strat wynikających z niedostatecznego zapobiegania zbędnej utracie ciepła.
 
Niestety, nie są to działania, które da się wykonać bez poniesienia kosztów.

Celem określenia sensowności inwestycji w tym zakresie możliwe jest przeprowadzanie następujących działań :
  • rozpoznanie energochłonności budynków poprzez opracowanie tzw. audytu energetycznego (co w rzeczywistości oznacza wykonanie obliczeń mających na celu uzyskanie świadectwa energetycznego),
  • analiza rzeczywistych strat ciepła w budynku z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.
rozwiń szczegóły
Audyt może obejmować również działania poprawiające sprawność przesyłu ciepła (zmniejszanie strat) w sieci wewnętrznej oraz analizę rentowności wprowadzenia zmian. Dlatego model biznesowy współpracy dostosowaliśmy również do takich przypadków, w których nie sposób ograniczyć się do wynagrodzenia wynikającego z obniżenia kosztów - z uwagi na konieczne do poniesienia wydatki o charakterze inwestycyjnym.

 
Działania w zakresie ogrzewania prowadzimy z wykorzystaniem wiedzy i potencjału podmiotów z nami współpracujących.


Zapraszamy!