KOOPERACJA

Tu chcielibyśmy gromadzić wszelkie nietypowe informacje, mogące pomóc w znalezieniu podmiotów  współpracujących, a w konsekwencji uzyskać cenne możliwości i zaoszczędzić to, co najcenniejsze : czas.

Na rynku funkcjonują już inne podmioty, zajmujące się podobnymi zagadnieniami, jednak czynią to w innym zakresie. Istnieją rozmaite Izby Gospodarcze, wyspecjalizowane portale branżowe itp. My chielibyśmy utworzyć płaszczyznę kontaktu pomiędzy przedstawicielami różnych branż.

Nie planujemy zajmować się wszystkim naraz - chcielibyśmy stworzyć grupy zagadnień, umożliwiające wspólne działanie, np. ubieganie się o zamówienia publiczne w sytuacji, gdy jesteśmy specjalistami lub przedstawicielami konkretnej branży, a tymczasem rynek oczekuje przedstawiania ofert kompleksowych, zawierających również elementy tych specjalizacji lub umiejętności, których akurat nie posiadamy.

Czyli : chcemy umożliwić stworzenie pakietu wspólnie oferowanych usług. Na razie zamierzamy ograniczyć się jedynie do niektórych branż. Przykłady obecnie opracowywanych pakietów to:

 • audyt energetyczny budynku + wykonawstwo rozwiń szczegóły
  Możliwość współpracy dotyczy różnych zakresów wykonawstwa : termomodernizacji (styropian/wełna, pianka poliuretanowa, celuloza), wykonywania odwiertów gruntowych pomp ciepła, instalacji sterowania ogrzewaniem / automatyki budynkowej itp. W skłąd takiej usługi może chodzić również wniosek o dofinansowanie (wraz z rozliczeniem). Zakres usługi może obejmować również świadectwo charakterystyki energetycznej, wykonywane zarówno przed, jak i po termomodernizacji. 
                                         
 • audyt energetyczny budynku + przygotowanie materiałów i obsługa przetargu (lub zapytania ofertowego) rozwiń szczegóły
   Usługa generalnie jest przeznaczona dla podmiotów samorządowych, jednak nie ma przeciwwskazań, żeby w ten sam sposób zorganizować postępowanie dla klienta biznesowego lub indywidualnego. 
   
 • wirtualne biuro projektowe (współpraca specjalistów różnych branż). Teoretycznie możliwe są tu różne konfiguracje, jednak w pierwszym chcemy rozpocząć od tych branż, w których sami mamy coś do zaoferowania - patrz zakładka "branże"rozwiń szczegóły
  Uwarunkowania dla nawiązania takiej współpracy to udokumentowane doświadczenie i co najmniej możliwość wykonywania prac przynajmniej w niepełnym wymiarze godzin. Istnieje również możliwość, że jako specjaliści danej branży zgłoszą się nie osoby, lecz firmy. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, pod warunkiem, że dysponują co najmniej czasową "nadwyżką" specjalistów.
   
 • jako szczególny przypadek kooperacji możemy traktować również czasowe udostępnienie naszych specjalistów. Nie wykluczamy takich sytuacji, w których to nie my jesteśmy liderami takiego doraźnego konsorcjum, ale udostępniamy naszych - lub współpracujących z nami - fachowców celem wspólnej realizacji zadania, firmowanego przez kogo innego. Przykłady takich zadań : opracowanie projektu architektonicznego lub Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla ekologicznego / niskoemisyjnego / pasywnego obiektu budowlanego lub instalacji ze skojarzonym wytwarzaniem ciepła i chłodu.

Powyższe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu możliwości - po stwierdzeniu potrzeby rynkowej, wymuszającej powstanie innej grupy usług, lista zostanie zaktualizowana. Jesteśmy więc otwarci na Wasze propozycje stworzenia takich pakietów usług, w szczególności w sytuacji, gdy będą one mogły objąć już posiadane przez nas umiejętności lub specjalizacje.

rozwiń szczegóły

Na pewno nie chcielibyśmy tworzyć tu powierzchni reklamowej na sprzedaż, ale nie chcielibyśmy również, żeby zebrane informacje miały charakter "bierny", nie gwarantujący efektów w postaci konkretnych późniejszych wspólnych działań. W związku z tym będziemy podejmować działania własne, mające na celu poszukiwanie podmiotów współpracujących w sytuacjach, gdy sami stwierdzimy taką potrzebę. Na razie nie zostało ustalone, jaka będzie forma przedstawiania usług podmiotów współpracujących.

Jesteśmy gotowi do dyskusji na ten temat. Jeśli chodzi o wstępne założenia, chcielibyśmy jedynie, aby w żadnym przypadku serwis multiaudyt.pl nie ponosił odpowiedzialności za działanie ewentualnie zamieszczanych tu linków oraz portali, do których prowadzą. Skoro więc umieszczenie tu takich informacji lub linków nie będzie miało ma charakteru reklamowego, MultiAudyt nie chciałby ponosić odpowiedzialności za skutki suwerennych decyzji klientów podjętych na skutek informacji zamieszczonych na ich stronach. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji otrzymanych danych. Chcielibyśmy bowiem, aby współpraca z nami stanowiła rodzaj rekomendacji świadczonych usług. W związku z tym nie wykluczamy utworzenia w przyszłości systemu oceniania ich jakości.

Zapraszamy do współpracy !