ZAKUPY ZBIOROWE

Zapewne zetknęliście się już Państwo z podobnymi działaniami, grupującymi konsumentów celem uzyskania korzystniejszych cen np. telewizora lub wycieczki zagranicznej poprzez stworzenie grupy zakupowej - ludzi zainteresowanych takim samym towarem. Rozwiązań tego typu jest wiele, począwszy od serwisu Groupon, poprzez rozmaite jego klony i modyfikacje. Nie mamy zamiaru tych działań powielać ani dublować. Niemniej uważamy, że mają one wyraźny sens ekonomiczny i chcielibyśmy zaproponować podobne usługi, skierowane do podmiotów biznesowych. Tego typu rozwiązania również są już dostępne na rynku, ale proponujemy tą usługę dla dwóch specyficznych kategorii klientów.

Pierwszą grupę stanowią odbiorcy energii elektrycznej, czyli - praktycznie wszyscy (z wyłączeniem podmiotów indywidualnych).

rozwiń szczegóły

Co istotne, nie reprezentujemy żadnego z dostawców energii. Wręcz przeciwnie, zapraszamy wszystkich potencjalnych dostawców. Każdy z zainteresowanych klientów może przystąpić do takiej grupy, a następnie dzięki naszej koordynacji działań po przeprowadzeniu usługi uzyskać warunki dostaw niedostępne dla niego jako dla pojedynczego użytkownika.

Nasza rola w takim przypadku polega na zebraniu informacji o podmiotach, zainteresowanych taką usługą, a po uzyskaniu deklaracji przystąpienia do grupy rejestrujemy ją w naszym portalu. Każdy z uczestników grupy otrzymuje indywidualny login, umożliwiający podgląd całości działań prowadzonych dla grupy (w tym jej składu), a po zakończeniu pełny wgląd w przebieg przeprowadzonych działań.

Drugą grupę potencjalnych beneficjentów naszego systemu stanowią podmioty, które są zobligowane do stosowania Prawa Zamówień Publicznych.

rozwiń szczegóły

Chcemy umożliwić im zbiorcze zamawianie dowolnych towarów i usług, aby można było uzyskać nie tylko analogiczny efekt w postaci tańszego zakupu, ale również odciążenie pracowników - specjalistów PZP - od konieczności samodzielnego dokonywania tych czynności. Nie bez znaczenia jest również fakt dużej specyfiki poszczególnych zamawianych artykułów. Robimy to już w podstawowych naszych branżach, zauważając, jak wiele kłopotów sprawia np. prawidłowe rozpisanie przetargu w energetyce, nie ograniczające konkurencji.

Nasze obecnie planowane działania dobrze zobrazuje sytuacja szpitala, ponieważ tam występuje ogromna różnorodność potencjalnych potrzeb : żywność, środki opatrunkowe, aparatura, gazy, ubrania ochronne, usługi różnych rodzajów itp. Będąc pod wrażeniem wymaganego zakresu wiedzy, jaka jest niezbędna do organizacji tak różnorodnych postępowań, jednocześnie nie dziwią nas sytuacje, gdy skutkuje to intensywnym poszukiwaniem w internecie odpowiednich wzorców, w tym również nierzadko powielaniem identycznych błędów.

Naszą rolę dla tej grupy zainteresowanych widzimy w następujący sposób :

- tworzymy grupy chętnych zainteresowanych konkretnym artykułem, publikując informację na temat zgłoszonych zapotrzebowań i planowanych terminach organizacji postępowania,

- zarejestrowanym podmiotom rozsyłamy biuletyny informacyjne o najbliższych planowanych działaniach w zakresie ich branży (czyli np. szpitale otrzymują informacje, że w marcu ktoś planuje organizację postępowania na nici chirurgiczne lub zakup tomografu),

- my (zwykle wynajęty przez nas specjalista) opracowuje wspólną dla całej grupy zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia,

- publikujemy łączne oczekiwania wszystkich uczestników.

Z uwagi na konieczność przechowywania danych (archiwizacji postępowań) odstąpiliśmy od wykorzystania naszej platformy licytacyjnej. Obecnie czynności związane z zamówieniem są prowadzone na stronie Lidera takiego postępowania lub wynajmowanej przez niego zewnętrznej platformie przetargowej, a dzięki współpracy z nami jego rola sprowadza się do zamieszczenia informacji o postępowaniu, linka do postępowania oraz publikacji przygotowywanych przez nas odpowiedzi na zapytania.

Prosimy o wyrażenie swojego wstępnego zainteresowania w formularzu lub wypełnienie którejś z ankiet, dołączonych na dole strony. Przesłanie takiego formularza lub ankiety nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążące : stanowi on jedynie przekazanie informacji dotyczącą oczekiwanego sposobu świadczenia usługi lub innych oczekiwań. Wypełnieniając formularz lub ankietę prosimy o podanie danych kontaktowych.