UBEZPIECZENIA - KLIENCI BIZNESOWI

Uwaga, od września 2012 do odwołania wszelkie działania firmy w dziedzinie ubezpieczeń zostały zawieszone. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w związku z aktualną tendencją do podwyższania składek przez ubezpieczycieli nie byliśmy w stanie utrzymać tak charakterystycznego dla naszej firmy mechanizmu rozliczeń - od uzyskanych oszczędności.

Zdecydowaliśmy jednak o pozostawieniu tej podstrony, ponieważ w przypadku zmiany sytuacji rynkowej najprawdopodobniej wrócimy do tego obszaru działalności.

Jednocześnie chcielibyśmy nadal, w przypadku klienta instytucjonalnego (biznesowego lub administracji), promować usługi oferowane przez inne podmioty, w szczególności takie, które działają na rzecz klienta. Planujemy promować tu następujące działania :

- usługową organizację postępowań zgodnie z procedurą wymaganą przez Prawo Zamówień Publicznych (PZP):

W tym obszarze mogą wystąpić czynniki w wysokim stopniu niestandardowe, których błędne określenie poszczególnych potrzeb mogłoby narazić klientów na duże straty. Trzeba również pamiętać, że PZP preferuje kryteria cenowe - co może skutkować otrzymaniem ubezpieczenia wprawdzie najtańszego, ale praktycznie przed niczym nie zabezpieczającego. Z drugiej strony - istnieje duża możliwość przeszacowania niezbędnego zakresu zakresu ubezpieczenia, skutkująca ponoszeniem niepotrzebnie wysokich składek. Dlatego uważamy, że (jak zawsze) lepiej powierzyć przeprowadzanie tych spraw fachowcom. W związku z tym prosimy o zgłaszanie się osób i firm znających zarówno tematykę PZP, jak również posiadające zdany egzamin brokerski. Zamierzamy umieszczać tu stosowną informację umożliwiającą znalezienie najbliższego lub najkorzystniejszego brokera. Z uwagi na specyficzną metodę rozliczeń, stosowanych w tym zawodzie (tzw. kurtaż brokerski, płacony za tą pracę przez ubezpieczyciela) mogłoby się wprawdzie wydawać, że dla klienta wielkość jego wynagrodzenienia nie ma dla klienta znaczenia. Nie do końca jest to prawda, ponieważ trzeba pamiętać, że ubezpieczyciel wielkość tego wynagrodzenia będzie musiał sobie wkalkulować w wielkość płaconej składki.

- porównywarki ubezpieczeń i inne działania mające na celu optymalizację wielkości składki:

Tego typu działań jest już sporo w Internecie, więc nie mamy ambicji wprowadzania na rynek kolejnej. Jednak zarówno zasób ofert, jak i uzyskiwane dzięki nim wyniki są bardzo różne. W związku z tym, sami nie prowadząc tego typu działalności, będziemy zainteresowani porównywaniem uzyskiwanych przez nie wyników : chcemy więc zostać jakby porównywarką porównywarek.