EKOLOGIA

Uznajemy, że działania na rzecz klientów indywidualnych powinny odbywać się na poziomie społecznym, czyli bezpłatnym. Dlatego z uwagi na to, że prowadzimy działalność jako firma, nasze działania w tym temacie możemy prowadzić jedynie wtedy, gdy mamy gwarancję co najmniej zwrotu poniesionych kosztów.  Czasem jednak robimy wyjątki od takiej reguły. rozwiń szczegóły

Prosimy jednak o zwrócenie uwagi, że tak samo traktujemy innych ! Czyli, choć potrafimy wykonać dokładne obliczenia mocy cieplnej budynku czy audytu na potrzeby termomodernizacji, nie promujemy tej usługi - i to pomimo tego, że koszt takiego audytu przy dofinansowaniach jest zwykle tzw. kosztem kwalifikowanym, nie będziemy jej oferować, dopóki nie nawiążemy wspólpracy z firmą, gwarantującą uzyskanie takiego dofinansowania, a więc w ramach tego również uzyskania zwrotu kosztów poniesionych na nasze działania.

Nasze działania na rzecz klientów indywidualnych realizujemy więc na razie wyłącznie wtedy, gdy znajdzie się instytucja, która zechce taką usługę zamówić - na przykład gmina zechce sfinansować naszą powyższą usługę, dobór pomp ciepła lub uświadomienie mieszkańców w zakresie tego, czego powinni oczekiwać i jakie pytania zadawać, gdy pojawią się u nich handlowcy z tego zakresu lub fotowoltaiki. Chodzi o umiejętność odróżniania oferty dobrej od złej, a także, czego NAPRAWDĘ mogą się spodziewać po ewentualnym dokonaniu takiego zakupu. Nie wykluczamy utworzenia w przyszłości odrębnego bytu prawnego - np. fundacji - zajmującej się wyłącznie tym zagadnieniem. 

Natomiast dla klientów biznesowych i samorządowych przeprowadzamy następujące działania :

konsultacje dotyczące urządzeń ekologicznych i inne działania mające na celu optymalizację ich doboru. Może to dotyczyć pomp ciepła, ale również innych urządzeń, w szczególności działających w trybie kogeneracji i/lub skojarzonego wytwarzania ciepła i chłodu. rozwiń szczegóły

W zakresie pomp ciepła tego typu działań (tzw. kalkulatorów doborowych) jest już kilka w Internecie, więc nie mamy ambicji wprowadzania na rynek kolejnej, analogicznej usługi. Warto jednak zauważyć, że są one zwykle prowadzone przez producentów lub dystrybutorów określonego producenta. Trudno się dziwić - zarówno stworzenie strony, jak i jej utrzymanie kosztuje, więc musi się zwracać. Niestety, w związku z tym zarówno zamieszczany na nich zasób ofert, jak i uzyskiwane dzięki nim wyniki są bardzo różne i absolutnie nieporównywalne ze sobą. Dlatego, choć sami prowadzimy tego typu działalność, jesteśmy równocześnie zainteresowani porównywaniem uzyskiwanych przez na takich stronach wyników : chcemy więc zostać jakby porównywarką takich porównywarek. 

- szkolenia w opisanym powyżej zakresie (patrz Działania, zakładka Szkolenia)

- współpracę w zakresie projektów złożonych rozwiązań proekologicznych - patrz zakładka Kooperacja

- usługowe pełnienie funkcji Audytora Wewnętrznego zgodnie z procedurą ISO 14001 (Zarządzanie środowiskowe)rozwiń szczegóły

Zdarzają się sytuacje, gdy gmina lub inna instytucja podejmuje działania w kierunku uzyskania takiego certyfikatu, zlecając wszelkie działania firmie zewnętrznej. Potwierdzamy, że to dobry i pewny sposób, mimo tego, że nie polecamy tu naszych usług - nie prowadzimy usług związanych z uzyskaniem takiego certyfikatu. Trzeba jednak pamiętać, że czynności audytowe to nie tylko jego jednorazowe uzyskanie, ale również stały monitoring sytuacji i reagowanie na zmiany. Ponieważ dalsze działania w tym obszarze są wskazane (w szczególności, jeśli nie zostały objęte umową z firmą certyfikującą), w takich sytuacjach polecamy nasze usługi. Gwarantujemy, że będzie to rozwiązanie tańsze, niż stałe zatrudnianie w tym celu specjalnej osoby.

Spełniamy warunki formalne do prowadzenia takich usług, dysponując certyfikatem Audytora Wewnętrznego ISO 14001, wydanym przez międzynarodową jednostkę certyfikującą (Dekra).

Nasz pracownik w takiej sytuacji współpracuje z Audytorem Wiodącym, jeśli taki został ustanowiony, bądź przeprowadza sprawdzające czynności audytowe samodzielnie. Trzeba jednak zaznaczyć, że pomimo posiadanych uprawnień nie wykonujemy całości audytu w całości od początku, a możemy jedynie nadzorować wykonywanie zaleceń. Chodzi o to, że chcąc wykonać taką usługę rzetelnie, musielibyśmy na czas jej wykonywania całkowicie wyłączyć się z innych działań. To dlatego, że mogą przy tym wystąpić czynniki w wysokim stopniu niestandardowe, dla których błędne określenie poszczególnych potrzeb mogłoby narazić klientów na straty. Z drugiej strony - istnieje duża możliwość przeszacowania niezbędnego zakresu prac, skutkująca ponoszeniem niepotrzebnie wysokich opłat. 

Uważamy, że lepiej powierzyć przeprowadzanie tych spraw fachowcom - np. firmie zewnętrznej, takiej jak nasza. Jest to również celowe dla zachowania koniecznej niezależności audytora. Poniżej zamieszczamy ciekawy dokument (możliwy do pobrania również ze strony Najwyższej Izby Kontroli) dotyczący tego tematu, dotyczący samorządów.


Pliki do pobrania: