Intencją powstania tej strony jest grupowanie przedsięwzięć, których wspólne cechy stanowią:

- realne działanie na rzecz dobra klientów,
- możliwość rozliczenia zgodnie z zasadą success fee, czyli wynagrodzenia uzależnionego od uzyskanych efektów działania,
- zmniejszanie wszelkich ponoszonych kosztów klientów,
- optymalizacja ponoszonych nakładów,
- racjonalizacja kosztów poprzez zmiany metodologii działania,
- zmniejszanie zużycia energii dowolnego rodzaju lub zasobów naturalnych,
- umożliwienie dostaw tańszych towarów i usług (bez możliwości promocji wyrobów własnych),
- udostępnianie klientom zbiorczej, porównawczej informacji o wszystkich możliwościach rynkowych dla danego towaru lub usługi.

W swoich działaniach kierujemy się zasadą, że podejmowane przedsięwzięcia muszą być zarówno w świetle prawa legalne, jak i etyczne. Dlatego jeśli chciałbyś zaproponować rozwiązanie "z pogranicza legalności", np. obniżające koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych poprzez zawieranie fikcyjnych umów lub rejestrowanie firmy poza obszarem RP, nie jesteśmy właściwym partnerem dla tego typu przedsięwzięć.

Wszelkie zasady, jakimi się kierujemy w praktycznym działaniu, zostały ujęte w formie odpowiedniego Kodeksu Etycznego. Nie tylko my sami kierujemy się tymi zasadami - wymagamy tego również od naszych Partnerów.

Zgłoś się do nas, jeżeli uważasz, że Twoja działalność ma elementy wspólne z naszymi zasadami. Może to być na przykład (wyłącznie zgodne z prawem) odzyskiwanie podatku VAT, porównywanie ofert kredytów, system wyszukiwania ofert rabatowych, racjonalizacja łańcucha dostaw itp. To miejsce może stanowić główną lub dodatkową wizytówkę Twojej firmy. Nie jest to "powierzchnia na sprzedaż" - jeżeli przekonasz nas do tego, że Twoja działalność stanowi dobre uzupełnienie tego, co proponujemy, miejsce to zostanie Ci udostępnione nieodpłatnie. Służymy również pomocą techniczną w samym umieszczeniu tu informacji o Twojej usłudze.