WSPÓŁPRACA (PARTNERSTWO)

Na tej stronie mówimy o współpracy, którą rozumiemy jako wzajemne promowanie usług firm o podobnej filozofii działania. 

Nie mamy tu na myśli współpracy przy realizacji konkretnych zadań - w takim przypadku mówimy o kooperacji, w tym zakresie odsyłając do innej podstrony.

Nie mamy tu na myśli również wszelkich form angażowania innych podmiotów do działania bezpośrednio na naszą rzecz - nawet, jeśli jest to działanie całkowicie niezależnego podmiotu gospodarczecgo, w takich tematach odsyłamy do podstrony Praca.

Intencją powstania tej strony jest chęć promowania przedsięwzięć, których (wspólne z nami) cechy stanowią:

- realne działanie na rzecz dobra klientów,
- wszelka działalność rozliczana zgodnie z zasadą success fee, czyli z wynagrodzeniem uzależnionym od uzyskanych efektów działania,
- zmniejszanie wszelkich ponoszonych przez klientów kosztów lub ich optymalizacja,
- racjonalizacja nakładów poprzez zmiany metodologii działania,
- zmniejszanie zużycia energii dowolnego rodzaju lub zasobów naturalnych,
- udostępnianie klientom zbiorczej, porównawczej informacji o wszystkich możliwościach rynkowych dla danego towaru lub usługi.

W swoich działaniach kierujemy się zasadą, że podejmowane przedsięwzięcia muszą być zarówno w świetle prawa legalne, jak i etyczne. Dlatego jeśli ktoś chciałby zaproponować rozwiązanie "z pogranicza legalności", np. obniżające koszty obowiązkowych ubezpieczeń społecznych poprzez zawieranie fikcyjnych umów lub rejestrowanie firmy poza obszarem RP, nie jesteśmy właściwym partnerem dla tego typu przedsięwzięć.

Wszelkie zasady, jakimi się kierujemy w praktycznym działaniu, zostały ujęte w formie odpowiedniego Kodeksu Etycznego. Nie tylko my sami kierujemy się tymi zasadami - wymagamy tego również od naszych Partnerów.

Zgłoście się do nas, jeżeli uważacie, że Wasza działalność ma elementy wspólne z naszymi zasadami. Może to być na przykład (wyłącznie zgodne z prawem!) odzyskiwanie podatku VAT, porównywanie ofert kredytów, system wyszukiwania ofert rabatowych, racjonalizacja łańcucha dostaw itp. To miejsce może stanowić główną lub dodatkową wizytówkę Waszej firmy. Nie jest to "powierzchnia na sprzedaż" - jeżeli przekonacie nas do tego, że Wasza działalność stanowi dobre uzupełnienie lub działanie pokrewne do tego, co proponujemy, miejsce to zostanie udostępnione nieodpłatnie. Umieścimy tu informacje o Waszych usługach.