AUDYTY

 
Pojęcie audytu (lub auditu) jest najczęściej używane w kontekście usług finansowych lub badania bieżącej sytuacji firmy / instytucji pod tym kątem. Niestety, działań o charakterze audytu finansowego nie prowadzimy w ogóle.
 
Prowadzimy następujące zakresy działań mające charakter audytu :
 
- audyt oświetlenia ulicznego (wraz z geolokalizacją punktów oświetleniowych - uwaga, na tę chwilę nie prowadzimy audytów oświetlenia wewętrznego)
 
- audyty energetyczne budynków celem uzyskania efektu ekonomicznego i/lub pod potrzeby spełnienia warunków kwalifikujących do dofinansowania,
 
- usługowe pełnienie funkcji Audytora Wewnętrznego zgodnie z procedurą ISO 50001

rozwiń szczegóły

Zdarzają się sytuacje, gdy gmina lub inna instytucja podejmuje działania w kierunku uzyskania takiego certyfikatu, zlecając wszelkie działania firmie zewnętrznej. Trzeba jednak pamiętać, że czynności audytowe to nie tylko jednorazowa uzyskanie certyfikatu, ale również stały monitoring sytuacji i reagowanie na zmiany. Ponieważ dalsze działania w tym obszarze są wskazane (w szczególności, jeśli nie zostały objęte umową z firmą certyfikującą), polecamy nasze usługi.

Zakres usługi może obejmować zarówno współpracę przy uzyskiwaniu certyfikatu ISO, jak i nadzór nad jego wdrożeniem lub realizacją, co może być realizowane zarówno w formie jednorazowej, incydentalnej, jak i stałej współpracy. Gwarantujemy, że będzie to rozwiązanie tańsze, niż stałe zatrudnianie w tym celu specjalnej osoby.

Do prowadzenia takich usług kierujemy osoby spełniające warunki formalne , czyli dysponujące certyfikatem Audytora Wewnętrznego ISO 50001 - w naszym przypadku wydanym przez międzynarodową jednostkę certyfikującą (Dekra). 

audyty telekomunikacyjne instytucji

rozwiń szczegóły

DANE DO WYKONANIA AUDYTU (USŁUGI  TELEKOMUNIKACYJNE)
 
Należy uwzględnić takie czynniki jak : (dla usług głosowych) każdy stosowany sposób taryfikacji, wielkość poszczególnych stawek, kwot abonamentów, pakiet minut wliczonych w abonament (z możliwością całkowitego zastąpienia abonamentów pakietami minut, zarówno rozliczanymi odrębnie dla każdego numeru telefonu, jak i łącznie na kontrakt), możliwość udzielania łącznego rabatu od kwoty rachunku, możliwość wprowadzenia do oferty ofert promocyjnych ograniczonych czasowo (np. obniżki abonamentu przez zdefiniowany samodzielnie okres).
 
Telefonia stacjonarna

W telekomunikacji stacjonarnej należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe określenie możliwego do objęcia zakresem postępowania przedmiotu zamówienia i właściwy sposób sformułowania danych wyjściowych. W szczególności należy uwzględnić dotychczas stosowane metod taryfikacji, różnicowanie stawek w różnych kategoriach połączeń, posiadane pakiety minut wliczonych w abonament, czasem również ograniczenia terminowe, prawne lub techniczne. Można oczywiście próbować zrobić to samemu, ale znacznie łatwiej powierzyć to zadanie specjalistom. Usługę taką nazywa się zwykle audytem telekomunikacyjnym. Nasza firma oczywiście świadczy również takie usługi - szczegóły i warianty takiej współpracy znajdziecie Państwo tutaj.

Nie ma jednak przeciwwskazań, żeby usługę licytacji w firmie Multiaudyt przeprowadzić na bazie audytu przeprowadzonego przez dowolną inną firmę lub zorganizować postępowanie, bazując całkowicie na wiedzy Zamawiającego, jeżeli okaże się ona wystarczająca do jego przeprowadzenia. Należy tylko podkreślić, że w takim przypadku firma Multiaudyt, udzielając gwarancji prawidłowości mechanizmów licytacji nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do skuteczności przeprowadzonego postępowania lub uzyskanych efektów ekonomicznych.

Łącza internetowe

W przypadku łącz internetowych charakterystyczne jest to, że mogą być świadczone przez dowolny okres, ale standardem stało się podpisywanie umów na okresy zamknięte, na przykład 24miesięczne. Zasada ta zwykle obowiązuje niezależnie od tego, czy usługa jest realizowana po łączu kablowym, czy drogą radiową przez operatorów komórkowych. Przed powierzeniem nam licytacji usług tego typu warto się więc upewnić, czy istnieje już prawna możliwość dokonania zmian, czyli czy zbliża się koniec okresu umownego.

Telefonia komórkowa

W telefonii komórkowej występują podobne uwarunkowania, ale są też wyraźne różnice. Najbardziej charakterystyczną z nich są zwykle rozmijające się ze sobą okresy umowne, które utrudniają skuteczne przeprowadzenie postępowania. Drugą typową różnicą jest konieczność operowania nie tylko parametrami o charakterze ekonomicznym, ale również innymi, nie poddającymi się łatwej obiektywizacji cenowej, na przykład zasięgiem sieci w danej lokalizacji. Szczególnie w przypadku zamówień publicznych, gdzie preferowanym kryterium będzie zawsze cena, trzeba się odpowiednio zabezpieczyć przed wynikającymi z tego zagrożeniami. Również i w tym przypadku wskazane jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu telekomunikacyjnego, uwzględniającego m.in. również okresy umowne dla posiadanych telefonów.

Urządzenia

Poza parametrami o charakterze ekonomicznym dotyczącymi samych usług telekomunikacyjnych, zachodzi czasem również konieczność uwzględniania urządzeń. Najczęściej dotyczy to przypadku telefonii komórkowej - oferowanych aparatów telefonicznych, ale również może dotyczyć również rozwiązań typu dostawa centrali wraz ze świadczeniem usług. W obu przypadkach zachodzi konieczność określenia wymaganych parametrów, ale gdy już uda się to zrobić - nie ma przeciwwskazań, żeby połączyć licytację usług i urządzeń w jedną spójną całość.


Jeżeli potrzebujecie najpierw uzyskać więcej informacji, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Wypełnienie go i przesłanie do nas nie jest dla Was w jakimkolwiek stopniu zobowiązujące do skorzystania z naszych usług.