POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
 

1. Strona internetowa MultiAudyt oraz wszelkie serwisy współpracujące w pełni respektują prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Korzystanie z Serwisu w większości nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację.

2. W przypadku podania jakichkolwiek danych w formularzach kontaktowych, zostaną one użyte wyłącznie na potrzeby udzielenia dokładniejszych, oczekiwanych przez Użytkownika informacji. Podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne i w żaden sposób nie zobowiązuje go do późniejszego skorzystania z jakiejkolwiek usługi.

3. Wyjątkiem w stosunku do powyższych zasad jest użytkowanie modułu licytacyjnego, w którym dane użytkownika są gromadzone i przechowywane na potrzeby identyfikacji licytującego. Dane osobowe zebrane w formularzu rejestracyjnym są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie przez MultiAudyt w związku z obsługą Użytkownika i świadczeniem usługi licytacji, a w szczególności do kontaktu mailowego oraz telefonicznego. Dane uzyskane na drodze ich organizowania mają dla MultiAudyt charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do procesu przeprowadzanej licytacji. Dane te dostępne są jedynie dla administratorów systemu oraz po zakończeniu licytacji przedstawiane podmiotowi, na rzecz którego licytacja była zorganizowana.

4. MultiAudyt nie sprzedaje, nie odstępuje i nie udostępnia w jakiejkolwiek formie innym podmiotom i instytucjom danych osobowych swoich Użytkowników i Klientów, jak również informacji o firmie, namiarów kontaktowych oraz jakichkolwiek innych danych biznesowych.

5. Serwis używa mechanizmu cookies wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu z tymi użytkownikami, którzy wyrazili wolę skorzystania z którejkolwiek z oferowanych usług . Poza tymi przypadkami, MultiAudyt nie zbiera żadnej informacji o komputerze Użytkownika pozwalającej na jego identyfikację lub poznanie jego zachowań i zainteresowań.

6. MultiAudyt zastrzega sobie możliwość uruchomienia w przyszłości takich usług, do przeprowadzenia których Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez MultiAudyt zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833). W przypadku uruchomienia takich usług do niniejszej polityki prywatności zostanie dodany aneks rozszerzający, określający m.in. kto jest administratorem danych osobowych oraz inne powinności związane prawem do wglądu i modyfikacji tych danych.

7. Domyślnie przyjmuje się, że każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i akceptuje jego zapisy.


Wersja 3.0. Data ostatniej aktualizacji - 2023.05.09

Zmiany wprowadzone w wersji 3.0 : usunięcie punktu 3.

Zmiany wprowadzone w wersji 2.1 w stosunku do wersji 1.2 z dnia 2011.05.25 : wprowadzenie zasad korzystania z cookies w treści punktu 5

Zmiany wprowadzone w wersji 1.2 w stosunku do wersji 1.1 z 2010.09.22 : dodanie obecnego punktu 2 i związane z tym zmiany :

- numeracji kolejnych punktów

- w punkcie 3 było "powyższej zasady",  jest "powyższych zasad".