PRZETARGI

Dla podmiotów, które w swoich działaniach zobligowane są do stosowania Prawa Zamówień Publicznych przygotowaliśmy ofertę współpracy przy organizacji postępowania w branżach, w których się specjalizujemy - czyli w energetyce (prąd i gaz), a także w telekomunikacji. Chętnie uzupełnimy wiedzę Waszych specjalistów PZP o te typowo branżowe zagadnienia.

rozwiń szczegóły

W związku z nowelizacją już w 2007 roku dziedziny te "wypadły" z zakresu wyłączenia od obowiązku stosowania zasad PZP - a więc postępowania powinny być organizowane. Oczywiście nie zawsze konieczne jest organizowanie w tym celu przetargu nieograniczonego, ale w dalszej treści posługujemy się tym pojęciem, jako oznczającym zbiorczo wszystkie zgodne z PZP działania.
 

Z uwagi na złożoność tych zagadnień, niektóre instytucje mają trudności z właściwym sformułowaniem nie tylko Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ale również samego przedmiotu zamówienia. Błędy popełnione przy formułowaniu założeń często powodują zastrzeżenia poszczególnych wykonawców zarówno co do treści SIWZ, jak również co do podjętych rozstrzygnięć.

W energetyce, zarówno w przypadku prądu jak i gazu, postępowanie przetargowe jest szczególnie trudne. Współpracując z nami w tym zakresie uzyskujecie wiele korzyści :

KOMPETENCJA

 rozwiń szczegóły

W postępowaniu należy koniecznie uwzględnić zarówno niezbędne kwestie własnościowe dotyczące infrastruktury, jak również umożliwić realną konkurencję w sytuacji, gdy poszczególni dostawcy stosują odmienne wzory umów. Stąd bardzo częste jest wadliwe rozgrywanie przetargu, gdyż błędne sformułowanie dokumentacji powoduje, że kończyć się ono może wpływem jednej oferty, czyli pozostawieniem wszystkiego u dotychczasowego dostawcy. Proszę zauważyć, że taka sytuacja to zapewne również konkretna strata ekonomiczna - składający ofertę dostawca, widząc popełniony błąd, a więc wiedząc, że będzie tym jedynym, zwykle nie ma żadnego interesu w tym, żeby złożyć rzeczywiście korzystną ofertę.

BEZPIECZEŃSTWO

rozwiń szczegóły

W niektórych regionach kraju instytucje kontrolujące nadal wykazują się sporą łagodnością w stwierdzonych przypadkach omijania zasad PZP. Zwracamy uwagę, że do sytuacji naruszenia przepisów dochodzi często również w przypadkach podpisywania umów tzw. "promocyjnych" na dostawy, gdyż wartość takiego porozumienia cenowego w okresie jego obowiązywania zwykle przekracza progi wymuszające zorganizowanie zgodnego z PZP postępowania.

Zdarzają się również przypadki organizowania takich przetargów jedynie pro forma, dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi konsekwencjami kontroli.

Niemniej, w tych przypadkach nawet, jeśli na razie nie grożą Wam bezpośrednie konsekwencje, nie ma to nic wspólnego z rzetelnym rachunkiem ekonomicznym. Oczywiście decydenci podpisując takie porozumienie uzyskują jakąś obniżkę ceny. Jednak zwykle nie mają świadomości, ile w rzeczywistości mogliby uzyskać.

Dodatkowo, efekty naszej współpracy są przekazywane w formie dokumentów opracowanych i sygnowanych przez osoby legitymujące się uprawnieniami audytora wg norm ISO, co w razie kontroli jest nie do podważenia.

CZAS

rozwiń szczegóły

Prowadzimy nasze działania zwykle w taki sposób, aby nie obciążać Państwa pracowników koniecznością wykonywania jakichkolwiek zestawień czy wstępnego przygotowywania materiałów. Zwykle po prostu pobieramy niezbędne dane u Was na miejscu. Rzecz jasna, większość wykonywanych przez nas prac Wasi pracownicy byliby w stanie wykonać samodzielnie. Jednak biorąc pod uwagę, jak dalece specjalistycznymi narzędziami i wiedzą dysponujemy, zajmuje nam to wielokrotnie mniej czasu. Tymczasem waszym pracownikom również trzeba płacić, a zwykle nie jest to jedyne zadanie, jakim mają się zajmować.

OBIEKTYWIZM

rozwiń szczegóły

Na rynku funkcjonuje wielu "doradców" - wielokrotnie więcej niż firm rzetelnych - będących w rzeczywistości przedstawicielami któregoś z dostawców energii. Taka firma lub osoba chętnie "pomoże" w zorganizowaniu "przetargu", czyli odpowiednio formułując dokumenty doprowadzi do sytuacji, w której wpłynie jedna ważna oferta, pochodząca "przypadkowo" od dostawcy, którego reprezentują - i zgodnie z PZP zostanie wybrana. Jak uzyskane stawki mają się do rzeczywistych możliwości rynkowych, nigdy się w ten sposób nie dowiecie. Zdecydowanie odcinamy się od takich praktyk. Gwarantujemy przeprowadzenie postępowania w warunkach zapewniających pełną konkurencję rynkową, jest to wręcz zagwarantowane w umowie.

ZYSK

rozwiń szczegóły

Korzyść ze współpracy z nami polega głównie na takim sformułowaniu założeń i SIWZ, aby - oprócz formalnego spełnienia wymogów PZP - uzyskać również wymierne oszczędności ekonomiczne. Podkreślamy więc, że w naszych działaniach rozliczenia opieramy najchętniej o wielkość uzyskanych oszczędności, gdzie poziom odniesienia stanowią dotychczas posiadane stawki.

Czyli po prostu instytucja, współpracując z nami, zarabia - bo mniej wydaje. Do naszych podstawowych obowiązków należy dokładne wykazanie tych oszczędności, a także rozwianie wszelkich wątpliwości co do wykazanych wielkości, jak i sposobu ich uzyskania.

EDUKACJA

rozwiń szczegóły

Mamy świadomość, że nasze działania mają pewien efekt edukacyjny - Państwa pracownicy, uczestnicząc w takim postępowaniu po raz pierwszy i obserwując nasze działania, nabywają w ten sposób umiejętności, które często pozwalają im organizować kolejne postępowania już bez naszego udziału. Nie skąpimy im tej wiedzy, co powoduje, że spora część naszych klientów przy organizacji kolejnego postępowaniu już do nas nie wraca lub zleca nam współpracę w mocno ograniczonym zakresie : jednak nie postrzegamy tego jako klęskę, a nawet wręcz przeciwnie

 

Postępowania przetargowe w przypadku usług telekomunikacyjnych są również trudne, choć z zupełnie innych powodów.

rozwiń szczegóły

Wynika to głównie z faktu, że oferty operatorów są trudno porównywalne, ponieważ trzeba jednocześnie wziąć pod uwagę zbyt wiele zmiennych: wielkość abonamentu, ilość minut w abonamencie, sposób naliczania opłat, różnicowanie opłat do różnych operatorów itp. Dodatkowo (w telefonii komórkowej) należy tak sformułować założenia, aby uniezależnić się od danych opisujących poszczególne konkretne modele telefonów, a jednocześnie zapewnić właściwą funkcjonalność oferowanych aparatów.

Jeśli chodzi o postępowania mające na celu wybór dostawcy centrali, trudność polega głównie na takim opisaniu przedmiotu zamówienia, aby w efekcie otrzymać optymalną propozycję, umożliwiającą realizację wszelkich usług, ale jednocześnie zapewniającą właściwą niezawodność oferowanego sprzętu. Nie zawsze rozwiązanie najtańsze jest rozwiązaniem najlepszym, a jednocześnie do niedawna trzeba było odpowiednio uwzględnić fakt, że Prawo Zamówień Publicznych preferowało stosowanie kryterium cenowego. Po nowelizacji z czerwca 2016 w tym zakresie zmieniło się to na korzyść, ale za to doszła problematyka ściśle techniczna, związana z określeniem właściwego cyklu życia dla danego produktu.

Przetargów w dziedzinie ubezpieczeń od czerwca 2012 do odwołania nie organizujemy .

To nie wszystkie możliwości - prosimy o zapoznanie się z (zamieszczoną poniżej) prezentacją, obrazującą zakres możliwej współpracy. Możemy pomóc w przeprowadzeniu przetargu w dowolnym punkcie w kraju – wymaga to jedynie odpowiedniego uzgodnienia terminów.

WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
 
Szczegóły dotyczące współpracy są regulowane umowami.  
 

rozwiń szczegóły

Ich wzorów tu nie zamieszczamy, gdyż nie są jednolite; zastosowanie konkretnego rozwiązania zależy nie tylko od tego, czy jest to prąd, czy gaz, ale od wielu czynników : ilości punktów odbioru prądu, grup taryfowych itp.
Umowy te najchętniej zawieramy w wersji uzależniającej nasze wynagrodzenie od uzyskanych efektów ekonomicznych. Jednak z uwagi na to, że przedstawione tu usługi są dedykowane podmiotom zobligowanym do stosowania PZP, może zachodzić konieczność wcześniejszego określenia kwoty, jaką należy przewidzieć na ich przeprowadzenie - czy to z uwagi na brak wiedzy, jaką procedurę zastosować do naszej usługi, czy z faktu posiadania wewnętrznego regulaminu zamówień podprogowych.
W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość zastąpienia każdego wzoru umowy z wynagrodzeniem od oszczędności określonym procentowo (jako tzw. umowy rzetelnego działania) umową z dokładnie określoną kwotą (tzw. umową skutku). Jednak nawet w takim przypadkach staramy się o zachowanie zasady, że będzie ona proporcjonalna do uzyskanych przez Was oszczędności - kwotę tą określamy jako maksymalną z zastrzeżeniem, że jeśli zakładane w konkretnej wysokości oszczędności nie zostaną osiągnięte, kwota ta ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. Metoda ta wymaga jedynie wcześniejszego wykonania obliczeń.  Dlatego zalecamy najpierw podpisanie (zwykle bezpłatnego) zlecenia oszacowania niezbędnych wielkości, znajdującego się w zakładce branżowej Energetyka.

 
Uwaga, w tych branżach istnieje również możliwość przeprowadzenia postępowania zgodnie z PZP w formie licytacji tych usług - szczegóły tutaj.
 
Jeśli zamieszczone tu informacje nie okazały się wystarczające lub chcielibyście uzyskać wzór umowy dla takiej usługi, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio na adres firmy.


Zapraszamy!


Pliki do pobrania: