ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dla podmiotów, które w swoich działaniach zobligowane są do stosowania Prawa Zamówień Publicznych przygotowaliśmy ofertę współpracy przy organizacji postępowania w branżach, w których się specjalizujemy - czyli w energetyce (żródła energii grzewczej oraz prąd i gaz), a także w telekomunikacji. Chętnie uzupełnimy wiedzę Waszych specjalistów PZP o te typowo branżowe zagadnienia. Sugerowane obszary współpracy to po prostu branże, w których się specjalizujemy.

rozwiń szczegóły

Oczywiście nie zawsze konieczne jest organizowanie w tym celu przetargu, ale w dalszej treści posługujemy się tym pojęciem, jako oznczającym zbiorczo wszystkie zgodne z PZP działania - np. zapytania cenowe. Ogólnie, nasze usługi mogą być dla Was cenne w szczególnie skomplikowanych sytuacjach - w szczególności, gdy istnieje konieczność określenia szczegółowych potrzeb Zamawiającego.

Z uwagi na złożoność tych zagadnień, niektóre instytucje mają trudności nie tylko z właściwym sformułowaniem Specyfikacji Warunków Zamówienia, ale również określeniem samego przedmiotu zamówienia. Błędy popełnione przy formułowaniu założeń często powodują zastrzeżenia poszczególnych wykonawców zarówno co do treści SWZ, jak również co do podjętych rozstrzygnięć. Współpracując z nami w tym zakresie uzyskujecie wiele korzyści :

KOMPETENCJA

rozwiń szczegóły

Szczególnie trudne jest odpowiednie przygotowanie przetargu na dostawy źródeł ciepła. Tu sama procedura przetargowa może być nawet względnie prosta, ale wyłącznie pod warunkiem odpowiedniego przygotowania założeń. Ponadto, potrafimy skutecznie i korzystnie rozdzielić niezbędną fazę koncepcji od fazy realizacji.

W przypadku prądu, w postępowaniu główną trudność stanowi umożliwienie realnej konkurencji w sytuacji, gdy poszczególni dostawcy stosują różne zakresy usług (sprzedaż lub sprzedaż i dystrybucja), a w konsekwencji - odmienne wzory umów. 

Przetargi na dostawę gazu są najłatwiejsze proceduralnie, a główną trudność stanowi odpowiednie podliczenie danych wyjściowych.

BEZPIECZEŃSTWO

rozwiń szczegóły

Współpraca z nami pozwoli Wam na uniknięcie niewłaściwego sformułowania założeń do przetargu lub wyboru niewłaściwej procedury. Sądzimy jednak, że główny efekt współpracy z nami to uniknięcie zagrożeń, które gdyby do współpracy z nami nie doszło, pojawiłyby się, ale w przyszłości. To, że współpraca z nami powoduje, że do takich niekorzystnych sytuacji nie dochodzi - powoduje, że jest to element niedoceniany. Przykładami takich często zdarzających się sytuacji są: 

 • trudności w pogodzeniu sprzecznych założeń rozwiń szczegóły
  Na przykład : wizji właściciela obiektu, przepisów Prawa Zamówień Publicznych, istniejących obiektywnych parametrów technicznych i warunków dofinansowania. Jeśli chodzi o ten ostatni element, wprawdzie na razie nie zajmujemy się organizacją procesu uzyskiwania dofinansowań, orientujemy się w nich na tyle dobrze, żeby znać warunki, jakie trzeba spełnić, aby je uzyskać. Wiemy również, kiedy korzystanie z danego typu dofinansowania, wbrew pozornej opłacalności, wcale nie jest korzystne!
   
 • niezadowalające efekty, czyli niezadowolenie użytkowników rozwiń szczegóły
  Szczególnie często zjawisko to występuje przy doborze urządzeń grzewczych, np. pomp ciepła. Nie ma znaczenia, czy użytkownikiem nowych źródeł energii będą np. szkoły, czy grupa użytkowników indywidualnych. W jednym i drugim przypadku trudno się dziwić skargom użytkowników, jeśli będą marznąć - albo ich rachunki za ogrzewanie wzrosną, zamiast zmaleć. W Internecie jest tak dużo tego typu opinii negatywnych, że nie musimy ich wskazywać. Wspólnym powodem takich sytuacji jest fakt polegania na opinii handlowca, z braku innych, obiektywnych autorytetów. Wciąż niektórzy dają się nabrać na nazwę stanowiska - "doradca", zapominając o tym, że jego zadaniem nie jest nam rzetelnie doradzić czy nas uszczęśliwić, a jedynie sprzedać swój produkt...
   
 • konieczność samodzielnego odpowiadania na kwestie fachowe rozwiń szczegóły
  Błędy w udzielonych odpowiedziach mogą nie tylko prowadzić do niezadowalających efektów, ale nawet wymuszać powtórzenia postępowania. Szczegónie niebezpieczne jest to w przypadku zamówień prądu, realizowanych w ostatniej chwili. Brak skutecznego rozstrzygnięcia we właściwym terminie może spowodować konieczność wnoszenia opłat wg tzw. stawki rezerwowej, zwykle kilkukrotnie wyższej od standardowej.

Jako szczególne zagadnienie związane z bezpieczeństwem należy uznać również... bezpieczeństwo zatrudnienia osób, które z nami współpracują. Czyli efekt zdjęcia z nich odpowiedzialności z uwagi na to, że wyniki naszej współpracy są przekazywane Wam w formie dokumentów opracowanych i sygnowanych przez osoby legitymujące się odpowiednimi uprawnieniami - np. audytora - co w razie kontroli jest nie do podważenia.

CZAS

rozwiń szczegóły

Jeśli zechcecie, możemy prowadzić nasze działania w taki sposób, aby nie obciążać Państwa pracowników koniecznością wykonywania jakichkolwiek zestawień czy wstępnego przygotowywania materiałów. Często po prostu pobieramy niezbędne dane u Was na miejscu. Być może, sporą część lub nawet większość wykonywanych przez nas prac Wasi pracownicy byliby w stanie wykonać samodzielnie. Jednak biorąc pod uwagę, jak dalece specjalistycznymi narzędziami i wiedzą dysponujemy, zajmuje nam to wielokrotnie mniej czasu. Tymczasem waszym pracownikom również trzeba płacić, a zwykle nie jest to jedyne zadanie, jakim mają się zajmować.

OBIEKTYWIZM

rozwiń szczegóły

Na rynku funkcjonuje wielu "doradców" - wielokrotnie więcej niż firm rzetelnych - będących w rzeczywistości przedstawicielami któregoś z dostawców. Taka firma lub osoba chętnie "pomoże" w zorganizowaniu "przetargu", czyli odpowiednio formułując dokumenty doprowadzi do sytuacji, w której wpłynie jedna ważna oferta, pochodząca "przypadkowo" od dostawcy, którego reprezentują - i zgodnie z PZP zostanie wybrana. Jak uzyskane warunki mają się do rzeczywistych możliwości rynkowych, nigdy się w ten sposób nie dowiecie. Zdecydowanie odcinamy się od takich praktyk. Gwarantujemy przeprowadzenie postępowania w warunkach zapewniających pełną konkurencję rynkową.

ZYSK

rozwiń szczegóły

Korzyść ze współpracy z nami polega często na takim sformułowaniu założeń i SWZ, aby - oprócz formalnego spełnienia wymogów PZP - uzyskać również wymierne oszczędności ekonomiczne. Jeśli w naszych działaniach rozliczenia opieramy o wielkość uzyskanych oszczędności, poziom odniesienia stanowi wielkość dotychczas ponoszonych opłat - w takich przypadkach instytucja, współpracując z nami, zarabia, bo mniej wydaje. Oczywiście do naszych obowiązków należy dokładne wykazanie tych oszczędności, a także rozwianie wszelkich wątpliwości co do wykazanych wielkości, jak i sposobu ich uzyskania.

Trzeba jednak przyznać, że nie zawsze możemy zagwarantować przeprowadzenia działań w ten sposób - nie możemy realizować usług poniżej poziomu ponoszonych kosztów.

EDUKACJA

rozwiń szczegóły

Chętnie dzielimy się wiedzą w ramach prowadzonych szkoleń - szczegóły tutaj.

Jednak nawet jełi korzystają Państwo z naszych usług bezpośrednio, nasze działania mają pewien efekt edukacyjny. Państwa pracownicy, uczestnicząc w takim postępowaniu i obserwując nasze działania, nabywają w ten sposób umiejętności, które często pozwalają im organizować kolejne postępowania już bez naszego udziału. Nie skąpimy im tej wiedzy, co powoduje, że spora część naszych klientów przy organizacji kolejnego postępowaniu już do nas nie wraca lub zleca nam współpracę w mocno ograniczonym zakresie : jednak nie postrzegamy tego jako klęskę, a nawet wręcz przeciwnie

WARUNKI WYKONANIA USŁUGI
 
Szczegóły dotyczące współpracy są regulowane umowami.  
 

rozwiń szczegóły

Ich wzorów tu nie zamieszczamy, gdyż nie są jednolite; nawet w przypadku usług jak najbardziej typowych, zastosowanie konkretnego szablonu zależy nie tylko od tego, czy jest to prąd, czy gaz, ale od wielu innych czynników : ilości punktów odbioru prądu, grup taryfowych itp. Ponieważ staramy się, żeby nasze usługi były maksymalnie tanie, ma znaczenie również to, w jaki sposób uzyskamy dane wyjściowe - co powoduje, że w przypadku, jeśli usługa w jakiejś części musi być wykonana na miejscu, zależy od odległości od siedziby firmy. Jednak nawet i w takich przypadkach kosztów dojazdu nie traktujemy jako element zysku - jest on kalkkulowany w oparciu o aktualne stawki opłat tzw. kilometrówki.
  
Jednak z uwagi na to, że przedstawione tu usługi są dedykowane podmiotom zobligowanym do stosowania PZP, może zachodzić konieczność wcześniejszego określenia kwoty, jaką należy przewidzieć na ich przeprowadzenie - czy to z uwagi na brak wiedzy, jaką procedurę zastosować do naszej usługi, czy z faktu posiadania wewnętrznego regulaminu zamówień podprogowych. W takim wypadku jesteśmy w stanie określić kwotę za usługę, zadając przed przedstawieniem oferty kilka pytań dotyczących jej zakresu.

Jeśli zamieszczone tu informacje nie okazały się wystarczające lub chcielibyście uzyskać wzór umowy dla takiej usługi, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza lub bezpośrednio na adres firmy.
Zapraszamy!


Pliki do pobrania: