ENERGETYKA (PRĄD I GAZ) - KLIENCI INDYWIDUALNI
 
Liberalizacja rynku energetycznego spowodowała możliwość wyboru dostawcy energii również dla odbiorców indywidualnych, jednak obecnie (2023) istniejącą na rynku sytuację trudno nazwać w pełni konkurencyjną. Z jednej strony, nie tylko stawki dystrybucyjne, ale dla klientów indywidualnych również same ceny energii nadal podlegają zatwierdzaniu przez Urząd Regulacji Energetyki */, a więc nie są zależne od swobodnej konkurencji rynkowej, a jedynie od decyzji regulatora. 
 
Teoretycznie nadal istnieje możliwość zmiany podmiotu, który tę energię wytworzył lub zaoferował. W zależności od oferty – taka zmiana może być albo celowa, albo nie. Jeśli chodzi o prąd, od 2014 roku tylko dla odbiorców indywidualnych istnieje możliwość podpisania takiej umowy jako kompleksowej, tj. regulującej zarówno kwestie samego zakupu energii, jak i jej przesył. Jeśli chodzi o gaz, umowy takie mogą być kompleksowe dla wszystkich podmiotów.
 

rozwiń szczegóły

W sytuacji umowy kompleksowej szczegółowe warunki są regulowane tylko jednym dokumentem, a więc skutkują otrzymywaniem tylko jednej faktury (wcześniej w przypadku prądu było to możliwe wyłącznie kosztem otrzymywania odrębnych faktur za zakup energii i dystrybucję).
 
Różnice pomiędzy cenami oferowanymi odbiorcy indywidualnemu przez poszczególnych dostawców nie były jednak tak duże, jak w przypadku odbiorców biznesowych lub np. w telekomunikacji.
 
Jeszcze niedawno (2022) w przypadku ceny prądu dla klientów indywidualnych można było uzyskać szczegółową i kompletną informację na ten temat, korzystając z oficjalnego kalkulatora cen, zamieszczonego na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (kliknij tutaj). Obecnie nie jest dostępny, ale link pozostawiamy, licząc na to, że kalkulator zostanie przywrócony, a wtedy link zaktualizujemy. Niemniej, nawet kiedy był dostępny, kalkulator nie eliminował konieczności samodzielnego myślenia! 

Obecnie wielkość wnoszonych opłat jest oderwana od jakiegokolwiek związku z mechanizmami i działaniem rynku. Istnieje system tarcz inflacyjnych, uzależnień od rozmaitych tarcz osłonowych, czasowych obniżek (stawek, akcyzy, VAT), zależności od poziomu dochodów, a nawet statusu użytkownika (np. czy jest rolnikiem, albo posiadaczem Karty Dużej Rodziny). Jednocześnie są już zatwierdzone stawki na rok 2024 (jak nigdy wcześniej - z góry na dwa lata), przeciętnie o 70% wyższe od stosowanych obecnie.
 
W związku z powyższymi zjawiskami do odwołania w zakresie prądu i gazu nie prowadzimy żadnych usług dla odbiorców indywidualnych. Jedynie w przypadku prowadzonych innych usług, uwzględniamy wyżej wymienione zjawiska.

*/ niektóre podmioty działające na polskim rynku odmawiają zatwierdzania tych taryf