ENERGETYKA (PRĄD) - KLIENCI INDYWIDUALNI
 
Liberalizacja rynku energetycznego spowodowała już możliwość wyboru dostawcy energii również dla odbiorców indywidualnych (po więcej szczegółów dotyczących branży odsyłamy do zakładki dotyczącej klientów biznesowych), jednak istniejącą sytuację na rynku trudno nazwać w pełni konkurencyjną. Przede wszystkim, stawki dla klientów indywidualnych nadal podlegają zatwierdzaniu przez Urząd Regulacji Energetyki*/, a więc nie są zależne od swobodnej konkurencji rynkowej, a jedynie od decyzji regulatora. Ponadto, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zmiany dostawcy energii (czyli tego podmiotu, który doprowadził do Was kabel), a więc nie ma również wpływu na tę część obowiązkowo wnoszonych na jego rzecz opłat, tzw. przesyłowych.

Istnieje jednak możliwość zmiany podmiotu, który tą energię wytworzył lub zaoferował. Bieżąca sytuacja na rynku wygląda w ten sposób, że – w zależności od oferty – taka zmiana jest albo celowa, albo nie. Od 2014 roku tylko dla odbiorców indywidualnych istnieje możliwość podpisania takiej umowy jako kompleksowej, tj. regulującej zarówno kwestie samego zakupu energii, jak i jej przesył. W takiej sytuacji szczegółowe warunki są regulowane tylko jedną umową, a więc skutkują otrzymywaniem tylko jednej faktury (wcześniej było to możliwe wyłącznie kosztem otrzymywania odrębnych faktur za zakup energii i dystrybucję).
 
Różnice pomiędzy cenami oferowanymi odbiorcy indywidualnemu przez poszczególnych dostawców nie są jednak tak duże, jak w przypadku odbiorców biznesowych prądu lub np. w telekomunikacji. Jeżeli chcesz uzyskać szczegółową i kompletną informację na ten temat, skorzystaj z oficjalnego kalkulatora cen, zamieszczonego na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (kliknij tutaj). Najpierw jednak wstępnie podlicz swoje zużycie energii (kWh) w ciągu roku, choćby w przybliżeniu, a otrzymasz dokładne porównanie. Uwaga, kalkulator nie eliminuje konieczności samodzielnego myślenia! Warto więc korzystać z zamieszczonych tam plików pomocy i podpowiedzi. A jeśli chcesz poznać kilka jego typowych wad :

rozwiń szczegóły

Należy zwrócić uwagę na opłaty dodatkowe (na szczęście są one sygnalizowane odpowiednim symbolem). W niektórych przypadkach, potencjalna korzyść z zakupu energii może zostać zmniejszona z uwagi na konieczność ponoszenia opłat np. na obowiązkowe ubezpieczenie lub dodatkowy, ale obowiązkowy do wykupienia pakiet zdrowotny. 
Ponadto, uszeregowanie cen od najtańszych powoduje preferencje dla tych taryf, dla których opłaty będą najtańsze w najbliższym okresie, gdyż są liczone tylko dla najbliższego roku. Zwykle jest to rekompensowane poprzez wzrost opłat w przyszłości, przy jednoczesnej konieczności podpisywania wieloletnich umów. Dla takich taryf porównanie następuje pomiędzy ceną obecną a tą w najbliższym okresie.

Nie jest to błąd lub złe wykonanie programu : po prostu trudno jest przewidywać, jakie ceny będą obowiązywały u dotychczasowego dostawcy np. za dwa lata. Poza tym, trudno jest jednoznacznie i automatycznie odnieść się do wartości proponowanych w pakiecie usług dodatkowych.

Odwiedź naszą stronę za jakiś czas, być może opracujemy kalkulator uzupełniający, umożliwiający porównanie oszczędności nie do taryf oferowanych w najbliższym czasie, ale w pełnym okresie obowiązywania proponowanej umowy.
 
Możliwość skorzystania z kalkulatora jest niedostępna dla klientów biznesowych, dla których obowiązują inne taryfy.


*/ niektóre podmioty działające na polskim rynku odmawiają zatwierdzania tych taryf
Zapraszamy!