ENERGETYKA (PRĄD i GAZ) - KLIENCI BIZNESOWI

Energia elektryczna i gaz są już towarami, jak wszystkie pozostałe, a rynek energetyczny umożliwia konkurencję. Sytuacja taka zwykle oznacza obniżkę cen. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że równocześnie niedobór energii w kraju i inne okoliczności (np. embargo na Rosję, zmiany zasad co do wytwarzania i odsprzedaży energii odnawialnej) powodują tendencję do ich podwyższania.

rozwiń szczegóły

 W zakresie samego zakupu energii zwykle współpraca z nami polegała na generowaniu oszczędności, jednak obecnie rzadko jest to możliwe. Poza tym, nadal często od przedstawiciela firmy często słyszymy "myśmy już zmienili dostawcę na lepszego" albo "mamy świetne warunki promocyjne u naszego stałego dostawcy". Takie sformułowanie zazwyczaj oznacza, że firma uzyskała rozwiązania nieco tańsze, ale wciąż odległe od tego, co można by uzyskać dzięki współpracy z nami.

Jeśli jednak faktycznie instytucja lub firma przeprowadziła już takie działania mogące skutkować obniżeniem ponoszonych kosztów - przynajmniej do rzeczywistego poziomu rynkowego - rzecz jasna nie możemy zagwarantować, że uzyskanie kolejnej obniżki będzie możliwe.

Nasze działania prowadzimy na terenie całego kraju - ale należy zaznaczyć, że jeśli chodzi o gaz dostarczany przewodowo, działania wymienione powyżej przeprowadzamy wyłącznie dla gazu ziemnego wysokometanowego. W części kraju (głównie Wielkopolska i Lubuskie) występuje również gaz tzw. zaazotowany, dla którego rynek nie jest jeszcze w pełni konkurencyjny.  

Należy więc zauważyć, że począwszy od roku 2018 do dziś (2023) rynek energetyczny ma charakter wysoce niestabilny, a pełna konkurencyjność nadal nie istnieje. Szczególnie widać to na rynku energii i gazu dla firm, na którym paradoksalnie korzystniejsze stawki uzyskują mali odbiorcy - klienci indywidualni. To samo zjawisko dotyczy rozmaitych mechanizmów zabezpieczających, tarcz osłoowych, czasowych obniżek stawek VAT lub akcyzy itp. 
 
Jednak koszt energii to nie tylko same stawki ! Usługi branży energetycznej oferujemy w różnych wariantach, jako : 
 
  • jednorazowe wykonanie analizy (audytu kosztowo-energetycznego) oraz zaproponowanie kierunków dalszych działań obniżających opłaty za zużytą energię - (po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj )
  • w ramach realizacji usługi organizacji przetargu , w szczególności dla podmiotów zobligowanych do stosowania Prawa Zamówień Publicznych,
  • organizację grupy zakupowej (po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj ),
  • inne działania, w tym również powodujące obniżenie części dystrybucyjnej Waszych rachunków, takie jak racjonalizacja wielkości mocy umownej, likwidacja opłat karnych za moc bierną itp.
  • usługowe pełnienie funkcji Audytora Wewnętrznego ISO 50001 (system zarządzania energią) - (po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj ) 
  
Nie oferujemy natomiast żadnych usług dla biznesu związanych z fotowoltaiką, aczkolwiek oczywiście przy innych wyliczeniach uwzględniamy efekty jej stosowania. 
 
Nie zamieszczamy tu dokumentów dotyczących warunków wykonania usług, gdyż zakres współpracy może być różny. Często celowe może być nawiązanie jej dopiero po dokonaniu wstępnej analizy.
 

rozwiń szczegóły

Dostosowaliśmy model biznesowy współpracy również do takich przypadków, w których nie sposób ograniczyć się do wynagrodzenia wynikającego z obniżenia kosztów - z uwagi na wydatki o charakterze inwestycyjnym. Typowe przykłady takich działań, w których również możemy Wam pomóc, jest zastosowanie układów kompensacji / regulacji mocy biernej lub wymiana rodzaju oświetlenia np. na lampy LED. Współpraca może być poszerzona również o sugestie działań poprawiających sprawność przesyłu energii (zmniejszanie strat przesyłowych) w sieci wewnętrznej.
  
Należy podkreślić, że w przypadku wielu naszych usług, jeśli nie będzie możliwe uzyskanie korzyści lub będą one niewielkie, określenie zainteresowania lub nawet podpisanie wstępnego zlecenia z reguły nie wiąże się z żadnymi płatnościami - określa ono jedynie ogólne warunki i możliwości przyszłej współpracy, na którą zarówno my, jak i Wy decydujecie się dopiero wtedy, gdy okaże się, że Wasza firma będzie mogła na tym skorzystać lub np. uzyskać wymierne efekty finansowe. Dopiero wtedy przedstawiamy dalsze dokumenty, dotyczące jedynie usług, których przeprowadzenie okaże się celowe.

Oczywiście jeśli macie Państwo świadomość zakresu oczekiwanych od nas działań i wyrazicie takie życzenie, wzory umów precyzujące konkretny zakres przyszłych usług mogą Wam zostać przedstawione wcześniej. Jeśli chcieliby Państwo poznać je już teraz, lub zamieszczone tu informacje nie okazały się wystarczające, prosimy o kontakt, najlepiej za pośrednictwem formularza, lub prosimy o wybór, pobranie, wypełnienie i przesłanie nam właściwego spośród załączników, dostępnych na dole tej strony.

rozwiń szczegóły
Możecie Państwo w ten sposób również zamówić prezentację, obrazującą bieżącą sytuację na rynku energetycznym. Niestety, z uwagi na stwierdzone przypadki posługiwania się nią przez nie uprawnione inne podmioty, zostaliśmy zmuszeni do usunięcia jej z naszej strony. Pokaże ona dokładniej również nasze możliwości w tej branży.


Zapraszamy!

Pliki do pobrania: