ENERGETYKA (PRĄD) - KLIENCI BIZNESOWI

Energia elektryczna jest już towarem, jak każdy inny. Rynek energetyczny umożliwia już faktyczną konkurencję. Sytuacja taka zwykle oznacza obniżkę cen. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że równocześnie niedobór energii w kraju i inne okoliczności (np. konieczność wytwarzania i odsprzedaży droższej energii odnawialnej) powodują pewną tendencję do ich podwyższania.

Szczególnie istotne w tym momencie wydaje nam się podkreślenie, że - w przeciwieństwie do innych znanych nam ofert firm proponujących doradztwo, wyglądających pozornie podobnie - we wszystkich działaniach zachowujemy pełną neutralność w stosunku do dostawców energii : nie sprzedajemy energii i nie reprezentujemy żadnego z wytwórców ani pośredników. Dlatego nie proponujemy Wam tańszego prądu - proponujemy sposoby na znalezienie najtańszego.

Zwykle współpraca z nami polega na generowaniu oszczędności, jednak nie zawsze jest to możliwe. Nie chodzi tu o sytuacje, w których od przedstawiciela firmy czy instytucji słyszymy "myśmy już zmienili dostawcę na tańszego" albo "mamy świetne warunki promocyjne u naszego stałego dostawcy". Takie sformułowanie zazwyczaj oznacza, że uzyskaliście Państwo rozwiązania nieco tańsze, ale wciąż odległe od tego, co można by uzyskać dzięki współpracy z nami.

rozwiń szczegóły
Jeśli jednak faktycznie instytucja lub firma przeprowadziła już wszystkie działania mogące skutkować obniżeniem ponoszonych kosztów do rzeczywistego poziomu rynkowego, nie możemy zagwarantować, że uzyskanie kolejnej obniżki będzie możliwe. Jednak nawet w takim przypadku może się okazać, że dzięki naszym działaniom nie tyle uda się koszt zakupu energii znacząco obniżyć, co raczej zminimalizować skutki planowanej podwyżki.

Usługi branży energetycznej oferujemy w różnych wariantach, jako : 

  • jednorazowe wykonanie analizy (audytu kosztowo-energetycznego) oraz zaproponowanie kierunków dalszych działań obniżających opłaty za zużytą energię,
  • w ramach realizacji usługi organizacji przetargu , w szczególności dla podmiotów zobligowanych do stosowania Prawa Zamówień Publicznych,
  • najbardziej efektywna metoda racjonalizacji kosztów - licytacje dostaw energii wraz z organizacją grupy zakupowej (po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj ),
  • inne działania, w tym również powodujące obniżenie części dystrybucyjnej Waszych rachunków, takie jak racjonalizacja wielkości mocy umownej, likwidacja opłat karnych za moc bierną itp.
rozwiń szczegóły
Dostosowaliśmy model biznesowy współpracy również do takich przypadków, w których nie sposób ograniczyć się do wynagrodzenia wynikającego z obniżenia kosztów - z uwagi na wydatki o charakterze inwestycyjnym. Typowe przykłady takich działań, w których również możemy Wam pomóc, jest zastosowanie układów kompensacji / regulacji mocy biernej lub wymiana rodzaju oświetlenia np. na lampy LED. Współpraca może być poszerzona również o sugestie działań poprawiających sprawność przesyłu energii (zmniejszanie strat przesyłowych) w sieci wewnętrznej.
 
Szczegóły dotyczące warunków wykonania usług są zawarte w odrębnych dokumentach, gdyż zakres współpracy może być różny. Czasem celowe może być nawiązanie jej dopiero po dokonaniu wstępnej analizy, czyli audytu, o którym mowa powyżej w pierwszym podpunkcie. W takim przypadku sugerujemy podpisania zlecenia na wykonanie usługi (prosimy o wybór i pobranie właściwego spośród załączników, dostępnych na dole tej strony).

rozwiń szczegóły
 Należy podkreślić, że jeśli nie będzie możliwe uzyskanie oszczędności lub będą one niewielkie, podpisanie zlecenia nie wiąże się z żadnymi płatnościami - określa ono jedynie ogólne warunki i możliwości przyszłej współpracy, na którą zarówno my, jak i Wy decydujecie się dopiero wtedy, gdy okaże się, że Wasza firma lub instytucja będzie mogła uzyskać wymierne efekty finansowe. Dopiero wtedy przedstawiamy dalsze dokumenty, dotyczące jedynie usług, których przeprowadzenie okaże się celowe.
 
Oczywiście jeśli macie Państwo świadomość zakresu oczekiwanych od nas działań i wyrazicie takie życzenie, wzory umów precyzujące konkretny zakres przyszłych usług mogą Wam zostać przedstawione wcześniej. Jeśli chcieliby Państwo poznać je już teraz, lub zamieszczone tu informacje nie okazały się wystarczające, prosimy o kontakt, najlepiej za pośrednictwem formularza.

rozwiń szczegóły
Możecie Państwo w ten sposób również zamówić prezentację, obrazującą bieżącą sytuację na rynku energetycznym. Niestety, z uwagi na stwierdzone przypadki posługiwania się nią przez nie uprawnione inne podmioty, zostaliśmy zmuszeni do usunięcia jej z naszej strony. Pokaże ona dokładniej również nasze możliwości w tej branży.


Zapraszamy!

Pliki do pobrania: