ENERGETYKA (PRĄD i GAZ) - KLIENCI BIZNESOWI

Uwaga, ta podstrona dotyczy wyłącznie zagadnień dotyczących dostaw prądu i gazu. Inne nasze usługi, choć również należące do branży energetycznej, wyodrębniliśmy do osobnej podstrony, dostępnej tutaj.

Energia elektryczna i gaz są już towarami, jak wszystkie pozostałe, a rynek energetyczny umożliwia konkurencję. Sytuacja taka zwykle oznacza obniżkę cen. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że równocześnie niedobór energii w kraju i inne okoliczności (np. embargo na Rosję, zmiany zasad co do wytwarzania i odsprzedaży energii odnawialnej) powodują tendencję do ich podwyższania.

rozwiń szczegóły

 W zakresie samego zakupu energii zwykle współpraca z nami polegała na generowaniu oszczędności, jednak obecnie rzadko jest to możliwe. Jednak nadal często od przedstawiciela firmy często słyszymy "myśmy już zmienili dostawcę na lepszego" albo "mamy świetne warunki promocyjne u naszego stałego dostawcy". Takie sformułowanie zazwyczaj oznacza, że firma uzyskała rozwiązania nieco tańsze, ale wciąż odległe od tego, co można by uzyskać dzięki współpracy z nami.

Jeśli jednak faktycznie instytucja lub firma przeprowadziła już takie działania mogące skutkować obniżeniem ponoszonych kosztów - przynajmniej do rzeczywistego poziomu rynkowego - rzecz jasna nie możemy zagwarantować, że uzyskanie kolejnej obniżki będzie możliwe.

Nasze działania prowadzimy na terenie całego kraju - ale należy zaznaczyć, że jeśli chodzi o gaz dostarczany przewodowo, działania wymienione powyżej przeprowadzamy wyłącznie dla gazu ziemnego wysokometanowego. W części kraju (głównie Wielkopolska i Lubuskie) występuje również gaz tzw. zaazotowany, dla którego rynek nie jest jeszcze w pełni konkurencyjny.  

Należy więc zauważyć, że począwszy od roku 2018 do dziś (2023) rynek energetyczny ma charakter wysoce niestabilny, a pełna konkurencyjność nadal nie istnieje. Szczególnie widać to na rynku energii i gazu dla firm, na którym paradoksalnie korzystniejsze stawki uzyskują mali odbiorcy, czyli klienci indywidualni. To samo zjawisko dotyczy stosowania rozmaitych mechanizmów zabezpieczających przed wzrostem cen - tarcz osłonowych, czasowych obniżek stawek VAT lub akcyzy itp. 
 
Jednak koszt energii to nie tylko same stawki ! Usługi oferujemy w różnych wariantach, jako: 
 
  • jednorazowe wykonanie analizy (audytu kosztowo-energetycznego) oraz zaproponowanie kierunków dalszych działań obniżających opłaty za zużytą energię - (po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj)
  • organizację grupy zakupowej (po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj ),
  • inne działania powodujące obniżenie części dystrybucyjnej Waszych rachunków, takie jak racjonalizacja wielkości mocy umownej, likwidacja opłat karnych za moc bierną itp.
  • usługowe pełnienie funkcji Audytora Wewnętrznego ISO 50001 (system zarządzania energią) - po więcej informacji odnośnie tej usługi zapraszamy tutaj.
  
Nie oferujemy natomiast żadnych usług dla biznesu związanych z fotowoltaiką, aczkolwiek przy innych wyliczeniach uwzględniamy efekty jej stosowania. 
 
Zakres współpracy może być różny. Często celowe może być nawiązanie jej dopiero po dokonaniu wstępnej analizy.
 

rozwiń szczegóły

Stosujemy różne modele biznesowe współpracy, w tym również rozliczenia success fee, wynikające z wynikowego obniżenia kosztów. Często jednak nie sposób ograniczyć się do takiego wynagrodzenia z uwagi na wydatki o charakterze inwestycyjnym. Typowe przykłady takich działań, w których możemy Wam pomóc, jest zastosowanie układów kompensacji / regulacji mocy biernej lub wymiana rodzaju oświetlenia np. na lampy LED. Współpraca może być poszerzona również o sugestie działań poprawiających sprawność przesyłu energii (zmniejszanie strat przesyłowych) w sieci wewnętrznej.
  
Należy podkreślić, że w przypadku wielu naszych usług, jeśli nie będzie możliwe uzyskanie korzyści lub będą one niewielkie, określenie zainteresowania lub nawet podpisanie wstępnego zlecenia z reguły nie wiąże się z żadnymi płatnościami - określa ono jedynie ogólne warunki i możliwości przyszłej współpracy, na którą obie strony decydują się dopiero wtedy, gdy okaże się, że nasz klient będzie mógł uzyskać wymierne efekty finansowe lub skorzystać na współpracy z nami w inny sposób. W takich przypadkach przedstawiamy dalsze dokumenty, dotyczące jedynie usług, których przeprowadzenie okaże się celowe.

Oczywiście jeśli macie Państwo świadomość zakresu oczekiwanych od nas działań i wyrazicie takie życzenie, wzory umów precyzujące konkretny zakres przyszłych usług mogą Wam zostać przedstawione wcześniej. Jeśli chcieliby Państwo poznać je już teraz, lub zamieszczone tu informacje nie okazały się wystarczające, prosimy o kontakt, najlepiej za pośrednictwem formularza, lub prosimy o wybór, pobranie, wypełnienie i przesłanie nam właściwego spośród załączników, dostępnych na dole tej strony.

Zapraszamy!

Pliki do pobrania: