TELEKOMUNIKACJA - KLIENCI INDYWIDUALNI

Nasza oferta w telekomunikacji dla klientów indywidualnych zawsze byÂła, niestety, znacznie uboÂższa niÂż w przypadku ofert dla biznesu. DziaÂło siĂŞ tak z wielu powodów, w tym niektórych specyficznych dla odbiorców indywidualnych. Najistotniejsze z nich to :

- w telefonii stacjonarnej, z uwagi na duÂże zróÂżnicowanie dostĂŞpnych ofert uzaleÂżniajÂących opÂłaty za po³¹czenia od pory dnia i tygodnia. JednoczeÂśnie nie ma Âłatwej moÂżliwoÂści okreÂślenia godzin lub dni, w których byÂły wykonywane po³¹czenia na podstawie samej faktury, bez zamawiania bilingów. W zwiÂązku z tym uzyskiwane wyniki miaÂły charakter przybliÂżony (na podstawie informacji co do pory wykonywania po³¹czeĂą)
.

- w telefonii komórkowej - z uwagi na duÂże zróÂżnicowanie wymagaĂą klienta co do oferowanych aparatów telefonicznych, stanowiÂących czĂŞsto nawet podstawowe kryterium wyboru danej oferty. Ponadto czĂŞsto konieczne jest podejmowanie decyzji równieÂż na podstawie tzw. "zasiĂŞgu" w konkretnej lokalizacji
. 

A co moÂże najbardziej istotne, klienci indywidualni nie sÂą skÂłonni do korzystania z usÂług specjalistów, którym przecieÂż trzeba zapÂłaciĂŚ, nawet jeÂśli sÂą to niewielkie kwoty. Równie znaczÂąca jest ich niechĂŞĂŚ do powierzania szczegóÂłowych dane odnoÂśnie wykonywanych po³¹czeĂą.
 
W zwiÂązku z tym zdecydowaliÂśmy o zawieszeniu świadczenia wszelkich usług dla klientów indywidualnych (od maja 2016 do odwoÂłania). 
 
Zapraszamy do zapoznania siĂŞ z innymi elementami naszej oferty.