TELEKOMUNIKACJA - KLIENCI BIZNESOWI

Wszyscy przyzwyczailiśmy się już do konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, co jednak nie oznacza, że we wszystkich sytuacjach potrafimy sobie sami poradzić.

Zalecamy skorzystanie z naszych usług, jeżeli:
 • Wasz operator telekomunikacyjny ogłosił właśnie nową taryfę lub promocję, a nie jesteście pewni, czy warto z niej skorzystać,
 • potrzebujecie porównać możliwości i warunki, na jakich świadczy usługi Wasz dotychczasowy dostawca (operator) z nowo otrzymaną ofertą innego operatora,
 • kończą się Wam umowy na usługi, zawarte na czas określony i nie wiecie, co dalej zrobić,
 • potrzebujecie rozegrać postępowanie zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Powyżej wymieniliśmy te usługi, które są przez nas traktowane jako typowe. Jadnak ponieważ mamy w tej branży najdłuższe doświadczenie, możemy pomóc Państwu niemalże we wszystkim.

rozwiń szczegóły

Możemy opracować koncepcję lub dokumentację sieci telekomunikacyjnej, dobrać centralę, usługi dodatkowe itp. Proponujemy również specjalne rozwiązania dla firm o strukturze rozproszonej lub wielooddziałowej. Jeśli łączność w Waszej działalności stanowi istotne zagadnienie, proponujemy też usługę zapewnienia bezpieczeństwa łączności (łącza redundantne).

Z uwagi na dużą liczbę możliwości, zalecamy kontakt z nami za pośrednictwem formularza.

rozwiń szczegóły

Niestety, w wielu przypadkach nie możemy już działać wyłącznie przy zastosowaniu charakterystycznych dla naszej firmy zasad wynagradzania, a więc naliczania go wyłącznie proporcjonalnie do uzyskanych oszczędności, czyli w sytuacji, gdy Wasze rachunki ulegną faktycznemu obniżeniu.

Zachęcamy również do zapoznania się z załączonym plikiem - prezentacją naszych usług w telekomunikacji (do pobrania na dole strony).

 Usługi racjonalizujące koszty telefonii stacjonarnej  

Do niedawna (maj 2016) podstawową wersją tej usługi był tzw. audyt
telekomunikacyjny, w którym dokonywaliśmy rzetelnej analizy bieżących możliwości rynkowych z uwzględnieniem usług wszystkich obecnych na rynku operatorów.

 rozwiń szczegóły

Braliśmy pod uwagę wszelkie "haczyki" ich ofert : opłaty minimalne, opłaty za inicjację połączenia, sposób taryfikacji itp. Obecnie dominują taryfy naliczane sekundowo, co ułatwia samodzielne porównywanie cen przez klienta : niemniej, nadal mogą występować problemy z wyborem usług sprzedawanych nie poprzez oferowane stawki, ale określone pakiety, np. minut lub wg wartości zrealizowanych usług.  

Nie wymuszaliśmy również podpisania umowy z jakimkolwiek alternatywnym operatorem, gdyż możliwe było również uzyskanie znaczących oszczędności poprzez uzyskanie rabatów lub na podstawie odpowiedniego doboru abonamentów i usług dodatkowych u dotychczasowego operatora. 

Zostaliśmy jednak zmuszeni przez sytuację rynkową do zaniechania świadczenia usługi w ten sposób.

rozwiń szczegóły

Nastąpiło to nie tylko z uwagi na spadające ceny usług (a więc i zmniejszanie możliwych do uzyskania oszczędności, od których zawsze najchętniej się rozliczaliśmy), ale przede wszystkim z opierania się w ofertach dostawców o nigdzie nie publikowane stawki. Nie mając dostępu do szczegółów takich ofert, nie mogliśmy zagwarantować rzetelności przedstawianych wyliczeń.

Obecnie proponujemy racjonalizację kosztów poprzez licytacje usług telekomunikacyjnych. Po więcej informacji odnośnie usługi licytacji zapraszamy tutaj . Jednak w przypadkach samorządów, szczególnie przy konieczności stosowania Prawa Zamówień Publicznych zapraszamy do zapoznania się z usługami znajdującymi się tutaj.

Usługi racjonalizujące koszty telefonii komórkowej

Do pewnego momentu (luty 2015) porównywaliśmy wszystkie dostępne na rynku oferty telefonii komórkowej.rozwiń szczegóły

Samą usługę audytu świadczyliśmy jednak przy nieco innych uwarunkowaniach współpracy, niż w telefonii stacjonarnej, ponieważ: 

 • pomimo możliwości przejścia do innego operatora z zachowaniem numeru i ciągłego pojawiania się nowych ofert, istnieją duże ograniczenia w kwestii możliwości zmiany taryfy (terminowe okresy umowne), 
 • wybór ofert telefonii komórkowej nie w pełni poddaje się obiektywizacji, ponieważ nie sposób ograniczyć go wyłącznie do parametrów o charakterze ekonomicznym - dochodzą zagadnienia związane z zasięgiem sieci lub modelami oferowanych aparatów.

W związku z tymi ograniczeniami, wycofaliśmy się ze świadczenia usług w ten sposób.

Obecnie w dziedzinie telefonii komórkowej świadczymy w trzech wariantach:

 • dla naszych klientów, którzy zlecą nam usługę stałej, kompleksowej obsługi telekomunikacyjnej (opis poniżej),
 • w ramach usługi organizacji przetargu na usługi telefonii komórkowej (patrz zakładka Przetargi),
 • jako poddanie telefonii komórkowej licytacji cen tych usług.

Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna

Usługi naszej firmy w tej dziedzinie mogą być świadczone na różne sposoby, różniące się zasadniczo zakresem współpracy, który jest każdorazowo dobierany według indywidualnych potrzeb klienta.rozwiń szczegóły

Możliwe elementy tej współpracy to: 

 • usługowy monitoring sytuacji rynkowej - przeliczanie rachunków klienta i przekazywanie okresowych raportów, zawierających m.in. zalecenia odnośnie celowości dokonania zmian i spodziewanych efektów ekonomicznych,
 • monitoring terminów umownych - czyli wykonywanie analiz w momencie, gdy zmiany staną się możliwe, również - opcjonalnie - automatyczne dokonywanie tych zmian,
 • pośredniczenie w kontaktach z operatorami, doradztwo i branżowa obsługa rozszerzeń i zmian umów, reklamacji itp.,
 • udział w negocjacjach cenowych z operatorami lub dostawcami central (szerzej omówiony w podstronie dotyczącej przetargów).

Jeśli informacje na tej stronie nie okazały się wystarczające, a także celem otrzymania innych informacji i cenników, również proponujemy kontakt za pośrednictwem formularza. Prosimy o przekazanie namiarów kontaktowych oraz możliwie dokładne podanie zakresu oczekiwanej informacji. 

Pliki do pobrania: