TELEKOMUNIKACJA

Niestety, obecnie nie prowadzimy usług dla klientów indywidualnych (z wyjątkiem usług opisanych w pierwszym podpunkcie). 
 
Mamy w tej branży najdłuższe doświadczenie, moglibyśmy pomóc Państwu niemalże we wszystkim. Jest jednak oczywiste, że nie możemy zajmować się jednocześnie wszystkim. Poniżej wymieniamy te usługi, które są przez nas traktowane jako typowe.

Zalecamy skorzystanie z naszych usług, jeżeli:
 
  • potrzebujecie koncepcji lub projektu budowy (przebudowy) sieci telekomunikacyjnej

rozwiń szczegóły

Możemy opracować taką koncepcję lub dokumentację, zarówno dla sieci miedzianych, jak i światłowodowych, bez znaczenia - czy w kanalizacji teletechnicznej, czy doziemnie, czy napowietrznie. Usługa taka może być potrzebna również indywidualnemu inwestorowi, na przykład w sytuacji konieczności przełożenia kabli celem uwolnienia działki na inne cele.

Możemy również dobrać centralę, usługi dodatkowe itp. Możemy zaproponować również specjalne rozwiązania dla firm o strukturze rozproszonej lub wielooddziałowej. Jeśli łączność w Waszej działalności stanowi istotne zagadnienie, proponujemy też usługę zapewnienia bezpieczeństwa łączności (tzw. łącza redundantne). 

  • potrzebujecie rozegrać postępowanie zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych
  • potrzebujecie kompleksowej obsługi telekomunikacyjnej

Usługi naszej firmy w tej dziedzinie mogą być świadczone na różne sposoby, różniące się zasadniczo zakresem współpracy, który jest każdorazowo dobierany według indywidualnych potrzeb klienta.

 rozwiń szczegóły

Możliwe elementy tej współpracy to: 

  • usługowy monitoring sytuacji rynkowej,
  • monitoring terminów umownych,
  • pośredniczenie w kontaktach z operatorami, doradztwo i branżowa obsługa rozszerzeń i zmian umów, reklamacji itp.,
  • udział w negocjacjach cenowych z operatorami lub dostawcami central.
Jeśli informacje na tej stronie nie okazały się wystarczające, a także celem otrzymania innych informacji i cenników, proponujemy kontakt za pośrednictwem formularza. Prosimy o przekazanie namiarów kontaktowych oraz możliwie dokładne podanie zakresu oczekiwanej informacji.